Nieuwe Leescyclus na Pinksteren

Met Pinksteren vieren we dat de Heilige Geest neerdaalt over de mensen. Wat betekent dat, wat merk je ervan? De traditie onderscheidt zeven gaven van de Geest. Hoe zien ze er uit en waar dienen ze toe? De gaven komen van God, zegt Paulus, maar hoe kunnen wij ze ontvangen? Vruchten zijn er, moeten groeien, - dat kost tijd en in spanning. Beiden, de gaven en de vruchten, komen aan bod in de weekendvieringen op Pinksteren zelf en de drie zondagen erna.


datum & tijd: ZA & ZO 8 & 9 juni | 15 & 16 juni | 22 & 23 juni | 29 & 30 juni


Nieuwe Leescyclus na Pinksteren

Van: 29 jun. 18:30 uur
Tot: 29 jun. 19:30 uur
Locatie: Dominicanenklooster Zwolle | Assendorperstraat 29 | 8012 DE ZWOLLE