Liefde lijf en kerk – een mislukte drie-eenheid

Inspiratiedag over intimiteit in Dominicanenklooster Zwolle

Na het schandaal van seksueel misbruik in de kerk is er meer nodig dan maatregelen om herhaling te voorkomen. Er moet bezinning komen op wat intimiteit is en hoe mensen van de kerk daar meer vertrouwd mee kunnen worden. Daarom is er op de feestdag van de heilige Valentijn (14 februari) een inspiratiedag in het Dominicanenklooster Zwolle onder de titel Liefde, lijf en kerk: een mislukte drie-eenheid.

De inspiratiedag wordt georganiseerd door het Dominicanenklooster Zwolle, waar overigens een reliek van de heilige Valentinus bewaard wordt, in samenwerking met Luce, centrum voor religieuze communicatie van Tilburg University.

Tijdens de inspiratiedag wordt het thema van liefde, lijf en kerk verkend in korte lezingen en workshops, doorspekt met meditaties. Psycholoog en coach dr. Anke Bisschops vertelt over de noodzaak tot zelfkennis en psychosociale ontwikkeling. Theoloog prof. Erik Borgman legt uit waarom de kerk over liefde en lichaam moet blijven spreken – en wat ze te zeggen heeft. Kerkhistoricus dr. Arnold Smeets bespreekt inspirerende voorbeelden uit de vroege kerkgeschiedenis. Dominicanes Holkje van der Veer verdiept zich in het persoonlijk gebed. Susanne de Jong-Tennekes laat ons ons lijf daadwerkelijk ervaren in een aantal lichaamsoefeningen.

De inspiratiedag begint op 14 februari 2019 om 15.00u en eindigt om 21.00u. Er is een eenvoudige kloostermaaltijd en ruimte om te bidden met de broeders. Pastores kunnen nascholingspunten krijgen.

PROGRAMMA

15.00u          Aankomst

15.15u           Inleiding Arjan Broers

15.45u           Anke Bisschops: ervaringen en uitdagingen vanuit praktijk

16.10u           Erik Borgman: theologische reflectie op het thema

16.30u           Theepauze

16.45u           Workshops

17.45u           Avondgebed met broeders (optioneel)

18.30u           Avondeten

19.30u           Gesprek met inbreng uit de workshops

21.00u           Slot


Liefde lijf en kerk – een mislukte drie-eenheid

Van: 14 feb. 15:00 uur
Tot: 14 feb. 21:00 uur
Locatie: Dominicanenklooster Zwolle | Assendorperstraat 29 | 8012 DE ZWOLLE

Bestel tickets