Vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen

 

Een veilige omgeving

Binnen het Dominicanenklooster in Zwolle en de geloofsgemeenschap van het Rectoraat vinden we de manier van omgaan met elkaar belangrijk. Iedereen moet zich hier prettig en veilig kunnen voelen. Dit kan alleen als je elkaar in zijn of haar waarde laat en elkaar met respect behandelt.

Dit betekent dat binnen klooster en kerk geen enkele vorm van ongewenst en/of intimiderend gedrag, zoals pesten, agressie, seksuele intimidatie, discriminatie of het aanzetten hiertoe, wordt getolereerd.

De Dominicaanse gemeenschap Zwolle vraagt van alle betrokkenen, beroepskrachten en vrijwilligers, parochianen en/of andere bezoekers, dat zij meewerken aan het naleven van goede omgangsvormen met elkaar.

Door het Bestuur zijn vertrouwenspersonen aangesteld bij wie de beroepskracht, de vrijwilliger en de bezoeker terecht kan met zijn melding over aantasting van zijn of haar persoonlijke integriteit.

 

Vertrouwenspersonen

De vertrouwenspersoon binnen Klooster en Rectoraat is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die opmerkingen of vragen heeft over gedrag dat als ongewenst wordt ervaren. De vertrouwenspersoon biedt een onafhankelijk luisterend oor en is behulpzaam bij het zoeken naar een goede voortgang. De informatie wordt strikt vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld, en alle stappen worden in nauw overleg met u gezet.

De vertrouwenspersoon is aanspreekbaar voor allen die op één of andere manier betrokken zijn bij Klooster en Rectoraat.

 

Wie zijn de vertrouwenspersonen en hoe kun je ze bereiken?

Kees Nypels               keesnypels@gmail.com                               tel. 06-12.16.7753

Yvonne Riemeijer       yvonne.riemeijer@gmail.com                      tel. 06-42.96.8018