Organisatie

Organisatie

Het bestuur van de Stichting Dominicanenklooster Zwolle is verantwoordelijk voor het klooster en het rectoraat.
De dagelijkse leiding berust bij de directeur. Die leiding omvat alle financiële, personele en zakelijke aangelegenheden van klooster en kerk.
De organisatie kent verschillende onderdelen: pastoresteam/parochiesecretariaat, programmateam, verhuur zalen, verhuur kantoren, catering/zaalinrichting, receptie, stafdienst, technische dienst en huishoudelijke dienst.

In het klooster wonen vijf Dominicanen (van wie vier pater zijn), die samen met andere bewoners en lekendominicanen de Kloosterhof vormen.
Er zijn twee vertrouwenspersonen.

In kerk en klooster zijn zo’n 350 vrijwilligers actief in tal van commissies en werkgroepen.

Door bij Medewerkers de cursor te bewegen over de verschillende foto’s, wordt duidelijk wie welke functie heeft.