Zorgen voor elkaar in drie religies

Joden, christenen en moslims ontmoeten elkaar in september rondom het thema ‘zorg voor elkaar’. Vanuit ieders persoonlijke achtergrond gaat het gesprek over het thema Zorg voor Elkaar. De begeleiding is in handen van Egbert van Veldhuizen, deskundig op het gebied van het gesprek tussen verschillende religies. De eerste drie avonden wordt er een inleiding gegeven door een vertegenwoordiger van een religie (Jodendom, Christendom en Islam). Vanuit de persoonlijke ervaring wordt een relatie gelegd naar het geloof, de religie en vervolgens breder naar de huidige zorg in de maatschappij. Je bent van harte welkom om te luisteren naar andere inzichten en jouw inzicht te delen. SLAG, Samen Leven Anders Geloven (SLAG) organiseert deze vier bijeenkomsten i.s.m de Stadkamer en Dominicanenklooster Zwolle.

Kosten: 20 euro/4 avonden (incl. koffie/thee) 9, 16, 23 en 30 september 2019

De avonden zijn niet los te bezoeken. 

Voor tickets klik hier