Versoepelingen coronamaatregelen per zaterdag 25 september

Versoepelingen coronamaatregelen per zaterdag 25 sept

In navolging van het advies van de Nederlandse bisschoppen en het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken hebben we besloten om de 1,5m afstandsregel bij kerkbezoek los te laten.

  • In het middenschip zullen alle banken weer vrij te gebruiken zijn. De transepten reserveren we voor mensen die graag 1.5m afstand willen houden.
  • Geef elkaar de ruimte, zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk.
  • Er is geen maximum aantal bezoekers meer.
  • Bezoekers van vieringen hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien omdat dit niet past bij het karakter van de Kerk.
  • Communie zal uitgereikt worden met gelaatsscherm en gewassen handen, de pincet vervalt.
  • Koren blijven voorlopig met max 15 zangers zingen. Bij goede ervaring zullen we dit langzaamaan opschroeven.

Koorrepetities kunnen wel met het hele koor.

  • We geven nog geen collectemandjes door, de collecte blijft voorlopig na de viering bij de deur.

Plaatsengeld kan tijdens de offerande naar de hoek van de bank.

  • Op zaterdag vieren we weer in het koorgedeelte.
  • De gewone basisregels blijven: blijf thuis bij klachten en laat u testen, was uw handen, houd afstand en zorg voor frisse lucht.