Vanuit het bestuur - afscheid secretaris

Sinds 1 mei 2020 ben ik betrokken geweest bij het interim bestuur van de Stichting Dominicanenklooster Zwolle. Per 1 januari a.s. gaat mijn kleur daarbij verschieten van secretaris naar adviseur van het bestuur.

Ik zie mijzelf stralend in het Kerst-presenteerblad staan, boven de drie andere toegewijde bestuursleden. Die stralende houding blijft wat mij betreft, want dit is een plek waar ik me thuis voel. De betrokkenheid blijft ook, want ik wil graag mee bouwen aan het transitieproces waar we inzitten. Het proces duurt alleen langer dan dat ik me op 1 mei had voorgesteld. Tegen de achtergrond van de tijd die is verstreken sinds de geboorte van Christus ruim 2000 jaar geleden, is het natuurlijk peanuts. Maar in mijn persoonlijk leven, met werk, met gezin, met allerlei andere zaken en taken, is het nodig mijn bakens iets te verzetten. Niet zonder dat ik u kan zeggen: Dank u wel, dat ik uw bestuurder mocht zijn en alvast een zalig Kerstfeest gewenst namens het hele bestuur!

Met warme groet, Els Vijftigschild, secretaris

Heeft u vragen, neemt u dan contact op met voorzitter Gert-Jan Walgemoed, 06-50612743 of bestuur@kloosterzwolle.nl