Vanuit het bestuur - 2 juli

Met gemengde gevoelens de zomer in

Na een periode van herbezinning is de afgelopen maanden nagedacht over de toekomst: waar willen we als dominicaanse gemeenschap voor staan?

  • We hechten er aan een katholieke geloofsgemeenschap te blijven die open staat voor mensen van allerlei achtergronden en met een verschillende mate van verbondenheid;
  • Vanuit de dominicaanse spiritualiteit willen we in een open ontmoeting met elkaar en met de stad ons leven en samenleven leven vieren, verdiepen en vernieuwen;
  • De inhoud blijft voor ons voorop staan. We gaan werken met één team pastores/theologen, ondersteund door het kloosterbureau;
  • De centrale werkplek wordt het Wasdom (een nieuwe naam wordt bedacht – suggesties zijn welkom): daar komen de werkplekken en ruimten voor ontmoeting en vergadering;
  • Om financiële redenen is het helaas noodzaak dat de professionele ondersteuning fors kleiner wordt.

Dit laatste punt is een treurig gegeven. We nemen afscheid van medewerkers die zich vele jaren met hart en ziel hebben ingezet voor de dominicaanse presentie in Zwolle. We zullen eind augustus op een waardige manier met broeders, medewerkers, vrijwilligers en parochianen afscheid nemen en hierbij stilstaan.

In september gaan we hoopvol door met de verhuizing naar het Wasdom en de startviering op 4 en 5 september. Het kloosterteam wordt dan gepresenteerd.