Samenwerkingsovereenkomst met HMO getekend.

Op 2 april hebben provinciaal overste René Dinklo, prior/rector Jan Laan, bestuursvoorzitter René Buysrogge en Gerard Nijhuis, bestuurssecretaris, de samenwerkingsovereenkomst met de Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO) ondertekend.

Nu is het zover dat er concrete stappen gezet kunnen worden om het Dominicanenklooster, een rijksmonument, toekomstbestendig te maken.

Het kloostercomplex wordt in fases gerenoveerd, getransformeerd en verduurzaamd.
In dit proces zullen de mogelijke verschillende functies (zoals wonen, verblijf, kantoren, e.d.) nader uitgewerkt worden.

HMO werkt in opdracht van de provincie aan de economische ontwikkeling van Overijssel.

Dat gaat over de vitaliteit en toekomstbestendigheid van gebieden en gebouwen. HMO is een organisatie zonder winstoogmerk.

In het gebied waar het Dominicanenklooster staat, gebeurt er veel: de nieuwe rechtbank, de herontwikkeling van ziekenhuislocatie De Weezenlanden naar woningbouw en de toekomstige herontwikkeling van De Weezenlanden-Noord.

Voorafgaand aan de samenwerkingsovereenkomst heeft HMO een verkenning gedaan, waarin BiermanHenket Architecten een transformatiestudie heeft uitgevoerd. Op basis daarvan hebben de Orde van de Dominicanen en de Stichting Dominicanenklooster Zwolle ervoor gekozen om het klooster in de komende jaren in samenwerking met HMO te gaan renoveren en verduurzamen. In de samenwerkingsovereenkomst staat dat de partijen gaan werken aan een haalbaar masterplan voor deze transformatie.

Provinciaal overste René Dinklo heeft hierbij benadrukt dat het masterplan moet passen bij het gedachtegoed van de Orde. Bestuursvoorzitter René Buysrogge heeft daaraan toegevoegd dat de drie inhoudelijke pijlers centraal zullen staan: de Dominicaanse geloofsgemeenschap, de bewoning, het programma van lezingen, cursussen e.d.

Het streven is om het masterplan voor de zomer op te leveren en tot uitvoering over te gaan.