Quarantaine op z’n bijbels

‘Veertigdagen’, onze benaming voor de bijzondere tijd naar Pasen toe, kun je ook vertalen met ‘quarantaine’. Dat is een bijzonder woord geworden, dankzij de Covid-crisis.

In de bijbel is ‘veertig dagen’ een veelzeggende aanduiding. Afhankelijk  van de context is het een volle periode van voorbereiding en zuivering, van wachten en vasten.

We lezen van zondag tot zondag een verhaal uit het Oude Testament waarin het begrip ‘veertig dagen’ een rol speelt. Zo proberen we midden in de pandemie te boren naar onze geloofsbronnen, en naar de wijsheid  die daarin verborgen ligt.