Overweging 2 & 3 maart

Voorganger: Corinne van Nistelrooij.

 

In het evangelie van vandaag horen we een stuk van de Veldrede uit het Lucasevangelie. Lucas presenteert hier een verkorte versie van de Bergrede zoals we die uit het Mattheus-evangelie kennen.