Nieuws vanuit het bestuur - veel koekjes

Op 10 mei 2020 gingen wij, het interim-bestuur (Gert-Jan Walgemoed, Edward Spiegel en Els Vijftigschild) aan de slag. Nu we de datum van 1 oktober naderen, kunnen we vaststellen dat onze klus nog niet klaar is. En we gaan, met aan boord onze rector Jan Laan en nieuw lid Peter Breukink, dan ook graag verder om de Dominicaanse presentie te borgen in Zwolle, ook na 1 oktober 2020. We doen dit totdat duidelijk is hoe die presentie er uit komt te zien, ook na de overgang van de eigendom van de Orde naar HMO.  

We hebben veel gesprekken gevoerd de afgelopen maanden met allerlei mensen die in en om de kerk en het klooster betrokken zijn. Ze hebben ons proces kleur en inhoud gegeven en hun zorgen en ideeën met ons gedeeld. Veel koffie, thee en koekjes zijn er doorheen gegaan in even zo vele bijeenkomsten.  

We hebben tijd nodig gehad om ons in te werken in alle taken en bevoegdheden van het bestuur. In het begin liepen we dagelijks tegen zaken aan, die onze aandacht vroegen, zowel procedureel als inhoudelijk. Gelukkig hebben de medewerkers ons hierin kunnen ondersteunen.   

Een paar opmerkelijke data;  

Op 3 juli jl hebben we afscheid genomen van een aantal medewerkers naar aanleiding van de reorganisatie.  
Op 15 juli jl is het technisch beheer overgegaan van de Stichting naar HMO. 
Op 1 oktober a.s. hopen we ons voorstel voor het voortzetten van de Dominicaanse presentie in Zwolle aan te kunnen bieden.  

Ons voorstel, Dominicaanse Ruimte in Zwolle geheten, beoogt ruimtelijke, financiële en inhoudelijke kaders te geven naar de toekomst. Wij hopen u zo spoedig mogelijk verder te kunnen informeren.  

Mocht u op dit moment vragen of opmerkingen hebben, laat het ons weten: bestuur@kloosterzwolle.nl