Nieuw bestuur

Wie?

In deze vreemde coronatijd is er een nieuw bestuur van de Stichting Dominicanenklooster Zwolle (SDZ) aangetreden. Het bestuur bestaat sinds 1 mei jl. uit Gert-Jan Walgemoed, Edward Spiegel en Els Vijftigschild. Jan Laan is als rector ook verbonden aan het bestuur. En sinds kort is Trieneke Wubs voor een aantal uren aangesteld voor onze ondersteuning.

Drijfveer

Het bestuur is bezig met een ronde langs allerlei mensen die betrokken zijn bij kerk en klooster. Op zondag 10 mei na de viering hebben wij tijdens een vragenuur in de kerk verteld wat ons drijft, wat we proberen te doen en ook wat we niet kunnen of willen doen.

Onze belangrijkste drijfveer is dat wij op een zorgvuldige manier vorm willen geven aan het veranderingsproces waarin kerk en klooster zich al geruime tijd bevinden. De drie pijlers van de Dominicaanse presentie in Zwolle (rectoraat, programma en bezield wonen) zijn daarbij essentiële leidraden.

Samen

Wij zijn in contact met de Orde der Dominicanen, de Zwolse communiteit, het rectoraat, het programmateam, de kloosterhof, parochianen, medewerkers, vrijwilligers en niet in de laatste plaats HMO. Ook proberen we adequaat invulling te geven aan de op de SDZ rustende beheerstaken, waarbij gedacht moet worden aan de huurders en andere gebruikers van kerk en klooster.

Wij streven ernaar per 1 oktober a.s. een duidelijk, toekomstbestendig fundament te hebben neergelegd. Dat kunnen we uiteraard niet alleen; we doen het graag samen met iedereen die de voortzetting van Dominicaanse presentie in Zwolle een warm hart toedraagt.

Mei 2020

bestuur@kloosterzwolle.nl