Josephine van Pampus geïnstalleerd

Een nieuwe pastoraal werker die officieel aantreedt: dat gebeurt niet elke dag. Woensdagavond 10 november vierden dominicanen, medewerkers van het kloosterteam, vrijwilligers en parochianen samen met vele anderen de officiële zending en zegening van Josephine van Pampus door vicaris Cornelissen van het aartsbisdom Utrecht en René Dinklo, provinciaal van de dominicanen.

Een stralende Josephine werd daarna overladen met attenties van verschillende werkgroepen en tal van sympathisanten. Ze kan zich nu volop gaan inzetten voor het rectoraat, met speciale aandacht voor de liturgie. Haar vakkennis hierover heeft ze tijdens deze viering alvast met verve gedemonstreerd.