Inspectie Monumentenwacht

Deze week heeft er een inspectie van het gebouw plaatsgevonden door Monumentenwacht.  Twee medewerkers hebben een uitgebreide rondgang gemaakt, deels samen met directeur Peter Pot en Hilde van Werven (projectleider HMO).  Doel van de inspectie is het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan en het in kaart brengen van noodzakelijk onderhoud op korte termijn.