Functie vervalt, directeur Peter Pot vertrekt

In het kader van de reorganisatie heeft het bestuur van de Stichting Dominicanenklooster Zwolle een organisatierapport vastgesteld.
In dat rapport staat een schematische weergave van de organisatie in de nieuwe situatie.

In die nieuwe situatie vervalt de functie van directeur, omdat de organisatie veel kleiner wordt.

Gevolg hiervan is dat Peter Pot per 1 mei vertrekt als directeur van het Dominicanenklooster.

De stichting is binnenkort niet meer verantwoordelijk voor beheer, onderhoud en exploitatie.
Ze zal geen kantoren en zalen meer verhuren, alleen nog de kerk.

Het stichtingsbestuur gaat zich vooral richten op de geloofsgemeenschap (de parochie) en programma-activiteiten, zoals lezingen en concerten.

Het aantal van 24 personeelsleden zal met ongeveer driekwart afnemen.

Directeur Peter Pot kijkt tevreden terug op de afgelopen twee jaren.

De financiën zijn op orde gebracht. Na jaren met forse tekorten, was er over 2019 een positief financieel resultaat.

In bijgebouw Het Wasdom zijn elf moderne kantoorruimten gecreëerd en de kerkverhuur is sterk uitgebreid. Zo waren er concerten van een Johnny Cash-band, Elly & Rikkert en Typhoon.

De monumentensubsidie voor kerk en klooster voor de komende jaren is aangevraagd en de restauratie van het Adema-orgel is in gang gezet.

Achter het klooster zijn biologische tuintjes voor buurtkinderen mogelijk gemaakt en is een mooie rozentuin aangelegd.

En in optimale samenwerking met de Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO) is het Masterplan voor de toekomst van het Dominicanenklooster vastgesteld.
Daarin is afgesproken dat de drie pijlers gewaarborgd worden: de geloofsgemeenschap (de parochie), bezield wonen en programma-activiteiten.
Later dit jaar worden de kloostergebouwen door de Orde van de Dominicanen overgedragen aan de Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO).