Brainstorm over impact van corona

Op dinsdag 22 sept. brainstormden we samen met een aantal medewerkers, parochianen en theologiestudenten over de vraag welke impact corona heeft op kerk, programma en samenleving.

We hebben met elkaar geïnventariseerd welke negatieve en positieve gevolgen we zien op deze drie terreinen. We spraken over o.a. eenzaamheid, gebrek aan intimiteit en verlies van gemeenschapszin. Maar we zagen aan de andere kant dat we als samenleving onze solidariteit lieten zien, bewuster worden van existentiële vragen en online ontmoetingsvormen een enorme vlucht hebben genomen.

Vervolgens hebben we geprobeerd deze ontwikkelingen om te zetten naar concrete ideeën voor ons als klooster. We hebben ons voorgenomen de mogelijkheid om elkaar online te ontmoeten meer te stimuleren. Na te denken over programmering in de buitenlicht als ook bestaande programma's online aanbieden. Daarnaast willen we de traditie van Bijbelverhalen als bron blijven ontsluiten om bij op adem te komen.

Heb je ook ideeën, suggesties of wil je een bijdrage leveren aan het faciliteren van nieuwe vormen? Mail dan vooral! programma@kloosterzwolle.nl