Aanscherping Coronamaatregelen

Met ingang van zaterdag 13 november a.s. zijn de volgende maatregelen van kracht:

In de vieringen zijn maximaal 125 personen toegestaan, met inachtneming van 1,5 meter afstand.
Voor het bijwonen van de vieringen is geen coronapas nodig.
Bij het betreden en verlaten van de kerk hanteren we 1,5 meter afstand en dragen we een mondkapje.

Voor programma-activiteiten is het tonen van een coronatoegangsbewijs noodzakelijk.
Dit geldt ook voor bijeenkomsten buiten de vieringen om.

Aan besturen van koren en contactpersonen van werkgroepen vragen we om bij repetities of bijeenkomsten met hun leden het corona-toegangsbewijs van een ieder te controleren. Dat kan d.m.v. de check-app. Deze is gratis te downloaden in de App Store op uw mobiele telefoon. Zie daarvoor: https://coronacheck.nl/nl/

Op de 1e en 3e zondag van de maand blijft het mogelijk om koffie te drinken.
We vragen u om via de claustrumgang aan de Assendorperstraatkant naar de refter te lopen, daar zullen we uw coronatoegangsbewijs checken.