Ziekenzegen & ziekenzalving

Ziekenzegen & ziekenzalving

RITUELEN BIJ ZIEKTE EN LEVENSEINDE

 

Zowel de ziekenzegen als de ziekenzalving zijn rituelen voor mensen die door ziekte of ouderdom geconfronteerd worden met de eindigheid van het leven. We danken daarbij om alles wat u als mens hebt betekend in wie u was, in wie u bent. We bidden om Gods sterkende Geest.

 

Waarom?

Om de pijn die u hebt of krijgt, te verzachten, legt de voorganger u de handen op. Om gesterkt en in vertrouwen de weg te gaan die u moet gaan. Om heilig te kunnen geloven dat God u draagt in leven en dood.

Beide rituelen vinden bij voorkeur plaats in aanwezigheid van familie of vrienden.

 

MEER INFORMATIE

Bent u lid van de kerk, neemt u dan contact op met de receptie van het klooster en vraag naar een van de voorgangers | 038 425 44 00