Eerste communie

Eerste communie

In een op hun leeftijd afgestemd programma bereiden we kinderen hierop voor. Vijf maal komen de kinderen op zondagmorgen op het tijdstip van de viering bij elkaar in de Refter van het klooster. We geven een goede aanzet om kinderen te doen groeien in hun gelovig denken en zijn. Speels en grappig, zinvol en ongedwongen. Voor kinderen uit groep 4.

De feestelijke Eerste Communieviering is op zondag 17 mei 2020, 10.00 uur.

Voor informatie en en aanmeldingen kunt u contact opnemen met:

Corinne van Nistelrooij | 038 425 44 00 |