Dopen

Dopen

JE KIND LATEN DOPEN


Ouders kunnen het krijgen van een kind als een Godsgeschenk ervaren en willen hun kind daarom laten dopen. De Dominicanenkerk biedt ouders van dopelingen twee avonden aan om zich voor te bereiden op de doop van hun kind. Je kind laten dopen is niet iets vanzelfsprekends. In de twee bijeenkomsten ga je daarover met andere ouders en een pastor in gesprek. In deze gesprekken wordt ook stilgestaan bij de vormgeving van de doopviering, zodat het een bijzondere en herkenbare gebeurtenis kan worden.

Doopvieringen vinden vijf keer per jaar plaats, op zondag om 12.00 uur. Meestal is er sprake van meerdere dopelingen per viering (maximaal 4). Soms, bijvoorbeeld tijdens de Paaswake, is er ook een mogelijkheid om je kind in de kring van de grote gemeenschap te laten dopen.Doopvieringen 2018 / 2019


24 maart 2019 12.00 uur  | Voorbereiding op 25 februari en 11 maart 2019 | aanvang 20.00 uur

19 mei 2019 12.00 uur  | Voorbereiding op 23 april en 6 mei | aanvang 20.00 uur

23 juni 2019 12.00 uur  | Voorbereiding op 27 mei en 3 juni | aanvang 20.00 uur


MEER INFORMATIE

kerk@kloosterzwolle.nl | 038 425 44 00