Periodieke gift

Periodieke gift

PERIODIEKE GIFT MET BELASTINGVOORDEEL

Wilt u van deze regeling gebruik maken? Neemt u dan contact op met onze administratie: kerkadministratie@kloosterzwolle.nl of 038 4254400.

BELASTINGVOORDEEL

Wilt u meerdere jaren een gift doen met optimaal belastingvoordeel? Leg deze dan voor een periode van minimaal 5 jaar vast. Zo’n periodieke gift is altijd 100% fiscaal aftrekbaar, ongeacht de jaarlijkse omvang. Periodieke giften staan helemaal los van drempels zoals de Belastingdienst die in andere gevallen hanteert. Periodieke giften worden sinds 1 januari 2014 niet meer vastgelegd in een notariële akte, maar in een overeenkomst die u van ons ontvangt om in te vullen.

Schenken of geven aan een goed doel kan fiscaal gunstig zijn. Bereken met de Schenkcalculator uw persoonlijke voordeel.

Dominicanenkerk en Dominicanenklooster zijn ANBI-instelling

Volgens de Belastingdienst mag u maximaal € 5.000 per jaar als gift aftrekken voor een instelling die in het ANBI-register is opgenomen. Dat zijn het Dominicanenklooster en de Dominicanenkerk. Let er op dat een eenmalige gift alleen volledig aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting als deze minimaal 1% (en € 60) en maximaal 10% van uw gezamenlijke bruto inkomen bedraagt. Afhankelijk van de belastingschijf waar uw inkomen in valt, kan het voordeel oplopen tot 52%. Bereken met de Schenkcalculator uw persoonlijke voordeel.

Belastingvoordeel bij een gift aan ANBI-instelling voor bedrijven

Ook als bedrijf kunt u een goed doel steunen. Het totaal aan aftrekbare giften door een bedrijf mag maar liefst 50% van de fiscale winst bedragen, met een bepaald maximum per jaar. Raadpleeg hiervoor de voorwaarden op de website van de Belastingdienst.