Kerkbijdrage 2020 / gift

Kerkbijdrage 2020 / gift

Om direct te betalen via Ideal, klik hier

BETALINGSWIJZE Kerkbijdrage 2020 via Internet bankieren:

  1. Inloggen bij uw bank
  2. Bedrag:        ……………………….. euro
  3. Naam ontvanger: St.Thomas van Aquino, Zwolle
  4. Rekeningnummer: NL 06 INGB 000 105 89 58
  5. Omschrijving: Lidnummer … Kerkbijdrage 2020

 

Alleen als we er samen de (financiële) schouders onder zetten, kunnen we een vitale parochie blijven.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage!

Omdat regelmatig gevraagd wordt wat een gewenste financiële bijdrage is, hebben we een tabel toegevoegd met richtbedragen.

 

Vanaf dit jaar vragen wij u vriendelijk uw financiële toezegging te mailen naar kerkbijdrage@kloosterzwolle.nl

Als dat lastig voor u is, kunt u ook uw toezegging op de kerkbijdrage-brief schrijven, die u thuis hebt ontvangen.

Die brief kunt u dan terugsturen naar het Dominicanenklooster.

 

Vriendelijke groeten,

 

Jan Laan, rector

Freek Nabers, penningmeester 

René Buysrogge, voorzitter

Peter Pot, directeur

 

Periodieke gift met belastingvoordeel

Wilt u van deze regeling gebruik maken? Neemt u dan contact op met onze administratie: kerkadministratie@kloosterzwolle.nl of 038 4254400.

Belastingvoordeel

Wilt u meerdere jaren een gift doen met optimaal belastingvoordeel? Leg deze dan voor een periode van minimaal 5 jaar vast. Zo’n periodieke gift is altijd 100% fiscaal aftrekbaar, ongeacht de jaarlijkse omvang. Periodieke giften staan helemaal los van drempels zoals de Belastingdienst die in andere gevallen hanteert. Periodieke giften worden sinds 1 januari 2014 niet meer vastgelegd in een notariële akte, maar in een overeenkomst die u van ons ontvangt om in te vullen.

Schenken of geven aan een goed doel kan fiscaal gunstig zijn. Bereken met de Schenkcalculator uw persoonlijke voordeel.

 

Dominicanenkerk en Dominicanenklooster zijn ANBI-instelling

Volgens de Belastingdienst mag u maximaal € 5.000 per jaar als gift aftrekken voor een instelling die in het ANBI-register is opgenomen. Dat zijn het Dominicanenklooster en de Dominicanenkerk. Let er op dat een eenmalige gift alleen volledig aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting als deze minimaal 1% (en € 60) en maximaal 10% van uw gezamenlijke bruto inkomen bedraagt. Afhankelijk van de belastingschijf waar uw inkomen in valt, kan het voordeel oplopen tot 52%. Bereken met de Schenkcalculator uw persoonlijke voordeel.

 

Belastingvoordeel bij een gift aan ANBI-instelling voor bedrijven

Ook als bedrijf kunt u een goed doel steunen. Het totaal aan aftrekbare giften door een bedrijf mag maar liefst 50% van de fiscale winst bedragen, met een bepaald maximum per jaar. Raadpleeg hiervoor de voorwaarden op de website van de Belastingdienst.