Kerk

Kerk

  • De vieringen op zondag zullen t/m 5 juli plaatsvinden in beperkte kring, voor de broeders Dominicanen en de leden van de Kloosterhof.

Vieringen juli - september: De kerk gaat weer een beetje open

Download hier ons coronaprotocol 

Vieringen weer toegankelijk voor 100 personen

Vanaf 1 juli mogen we weer met maximaal 100 mensen samen vieren en we willen deze ruimte graag benutten. Dat betekent dat we op zaterdagavond en zondagmorgen steeds 80 parochianen toe kunnen laten, toch 160 per weekend. De overige 20 personen zijn voor de broeders, de voorganger, lector, koster etc. Hiertoe is een verdeling gemaakt op basis van de eerste letter van de achternaam (zonder de voorvoegsels!). U bent welkom in de kerk als uw achternaam begint met een letter zoals die in het schema (download hier) genoemd staat.


Wilt u genoemde viering bijwonen, wilt u zich dan aanmelden via deze link of de receptie van het klooster?

Alle andere vieringen kunt u volgen via kerkdienstgemist.nl

Protocol

Op dit moment zijn we bezig met een protocol voor de toegang tot de kerk. Dit gaat over de in- en uitgang, de verdeling van zitplaatsen, eenrichtingsverkeer in de gangen etc. Volgt u a.u.b. de aanwijzingen op! Heeft u klachten, kom dan niet naar de kerk, maar volg de viering via Kerkdienstgemist.nl

Vanwege mogelijk besmettingsgevaar is er tijdens de vieringen geen samenzang.

Wijzigingen voorbehouden

Mochten er nieuwe aanwijzingen van de overheid komen, dan volgen we die op. Houdt u hiervoor de orde van dienst en website in de gaten. Heeft u vragen, neemt u dan contact op: kerk@kloosterzwolle.nl of 038-4254400.

 

Kerk-TV

  • De vieringen zijn te volgen via Kerk TV, ook voor niet-abonnees.

Voor telefoon en tablet vooraf de kerkdienstgemist-app downloaden en de Dominicanenkerk selecteren. Zowel geschikt voor Apple als Android.

Op laptop en computer kunt u onderstaande link aanklikken.

https://kerkdienstgemist.nl/stations/795/events/live

 

Collecte

  • Mocht u bij willen dragen aan de collecte dan kan dat:
  • Via rek.nummer NL 06 INGB 0001 0589 58
  • Via de chrch-app. Deze kunt u downloaden uit uw appstore. Zowel voor Apple als Android. U moet wel eerst een bedrag storten via iDeal, dan kunt u er daarna de collecte mee betalen.
  • In de 40dagentijd is er een collecte voor de vastenactie. U kunt uw gift overmaken op: NL 21 INGB 0000 005850. Meet info vindt u op: https://www.vastenactie.nl/

Kindergroepen

  • Alle activiteiten voor kinderen en jongeren worden in deze periode stopgezet.

 

Vieren, studeren & bezinnen

De Dominicanenkerk is van oorsprong een kloosterkerk en sinds 1965 ook een Rectoraatskerk (parochie). We zijn een katholieke geloofsgemeenschap waar iedereen welkom is en die open wil staan voor ontwikkelingen in kerk en samenleving.

Kerk en klooster zijn plekken waar mensen van vandaag samenkomen om te vieren, te studeren en zich te bezinnen. Dit is in lijn met de traditie van de Dominicanenorde die een eigen positie heeft binnen de wereldwijde katholieke Kerk. Bijbelse verhalen trachten we telkens weer te vertalen naar het hier en nu. Dit betekent een voortdurend zoeken naar de juiste balans tussen persoonlijke en gemeenschappelijke geloofsbeleving en tussen reflectie, studie en handelen in de maatschappij. Voor velen uit Zwolle en de wijde omtrek is deze benadering de reden om voor deze gemeenschap te kiezen.