Kerk

Kerk

Corona maatregelingen 

Vieringen

  • De vieringen op zaterdagavond worden tot 1 juni afgelast.
  • De vieringen op zondag zullen plaatsvinden in beperkte kring, voor de broeders Dominicanen en de leden van de Kloosterhof.
  • Enkele zangers zullen de viering opluisteren.

Kerk-TV

  • De vieringen zijn te volgen via Kerk TV, ook voor niet-abonnees.

Voor telefoon en tablet vooraf de kerkdienstgemist-app downloaden en de Dominicanenkerk selecteren. Zowel geschikt voor Apple als Android.

Op laptop en computer kunt u onderstaande link aanklikken.

https://kerkdienstgemist.nl/stations/795/events/live

 

Collecte

  • Mocht u bij willen dragen aan de collecte dan kan dat:
  • Via rek.nummer NL 06 INGB 0001 0589 58
  • Via de chrch-app. Deze kunt u downloaden uit uw appstore. Zowel voor Apple als Android. U moet wel eerst een bedrag storten via iDeal, dan kunt u er daarna de collecte mee betalen.
  • In de 40dagentijd is er een collecte voor de vastenactie. U kunt uw gift overmaken op: NL 21 INGB 0000 005850. Meet info vindt u op: https://www.vastenactie.nl/

Kindergroepen

  • Alle activiteiten voor kinderen en jongeren worden in deze periode stopgezet.

 

Parochie-bijeenkomst

De parochie- bijeenkomst van zondag 22 maart wordt tot nader orde uitgesteld. Nieuwe datum wordt bekend gemaakt via de website.

 

Vieren, studeren & bezinnen

De Dominicanenkerk is van oorsprong een kloosterkerk en sinds 1965 ook een Rectoraatskerk (parochie). We zijn een katholieke geloofsgemeenschap waar iedereen welkom is en die open wil staan voor ontwikkelingen in kerk en samenleving.

Kerk en klooster zijn plekken waar mensen van vandaag samenkomen om te vieren, te studeren en zich te bezinnen. Dit is in lijn met de traditie van de Dominicanenorde die een eigen positie heeft binnen de wereldwijde katholieke Kerk. Bijbelse verhalen trachten we telkens weer te vertalen naar het hier en nu. Dit betekent een voortdurend zoeken naar de juiste balans tussen persoonlijke en gemeenschappelijke geloofsbeleving en tussen reflectie, studie en handelen in de maatschappij. Voor velen uit Zwolle en de wijde omtrek is deze benadering de reden om voor deze gemeenschap te kiezen.