Woensdag Weetje

Woensdag Weetje

Wat weet jij eigenlijk allemaal over ons klooster? Met 120 jaar historie zijn er tal van verhalen en weetjes te vertellen over ons mooie complex en de mensen die er in leven en geleefd hebben. Daarom elke woensdag een weetje om nog vertrouwder te raken met onze plek. Ken je zelf een leuk weetje? Deel ze door een mailtje te sturen naar: programma@kloosterzwolle.nl

20 januari | 5 sterren voor lekendominicaan Macmillan

Zaterdag was in Amsterdam de wereldpremière van het 'Christmas Oratorio’ van de Schotse componist, dirigent en lekendominicaan James MacMillan, die zijn werk ook als een vorm van verkondiging ziet. Dagblad Trouw noemt het een meesterwerk.
 
In 2016 was hij te gast in het Dominicanenklooster voor het korenfestival.
 
Lees meer en luister terug via dominicanen.nl
 
13 januari | 2x Jan Terlouw
Wist je dat Jan Terlouw maar liefst 2 keer het klooster uitverkocht? Éénmaal tijdens een kloostercollege over het klimaat en de andere maal voor een vrijheidscollege in het kader van Bevrijdingsfestival Overijssel. Bijzonder hoe hij nog steeds weet te inspireren met een verhaal vol humor, ernst en kwetsbaarheid.
We zien er naar uit weer nieuwe inspirerende sprekers te kunnen ontvangen. Wie zou jij graag eens live horen? We heeft er volgens jou een inspirerend verhaal?
 

23 dec | Geestelijk verzorgers

 

16 dec | Wil de echte Thomas opstaan?

Op de hoek van ons aan Thomas van Aquino gewijde klooster, vind je een beeld van Thomas a Kempis gemaakt door Tom Watterreus. Drie keer Tom!

Van de website beelden.zwolle.nl:
Tom Waterreus (Zwolle, 1943) beeldde de monnik Thomas a Kempis, die zijn opleiding kreeg bij de Broeders des Gemenen Levens in Deventer, af in zittende houding. Onder zijn linker arm houdt hij het door hem geschreven lijvige boekwerk De navolging van Christus geklemd. De blik van de subprior en novicenmeester die in 1414 tot priester werd gewijd, is devoot, zowel alert als esoterisch, bijna contemplatief.

Hoewel zijn gezicht enigszins afgewend is, blijft de beminnelijke gelaatsuitdrukking goed te zien. Uiteraard is de geestelijke gekleed in traditioneel habijt. De sober en ingetogen gebeeldhouwde figuur is geplaatst op een uitstekend betonnen ornament met decoratieve krullen.

De diepreligieuze beeldhouwer Tom Waterreus, die zelf tweeënhalf jaar dominicaanse broeder is geweest maar uittrad omdat de liefde voor de kunst nog groter was dan zijn passie voor het klooster, hakte het beeld met een kleine beitel uit een brok steen van ruim vijfhonderd kilo. Waterreus laat de gebeeldhouwde monnik bewust iets opzij kijken: naar de bedrijvigheid in de Assendorperstraat: een moment van verstrooiing tussen de intensieve en geconcentreerde bestudering van de geschriften door.

9 dec | Br. Jozef Essing en Rik Zweers

Rik en Br. Jozef schreven samen mee aan het boek 'Hoe houd je je geloof fris'. In dit boek gingen ze samen aan de slag met een tekst van theoloog K.H. Miskotte uit zijn boek Bijbels ABC. De aandacht van Miskotte voor concrete ervaringen van mensen en zijn stelling dat er geen statisch beeld van God is, dat spreekt Jozef en Rik aan. Beiden hebben ervaringen uit hun jeugd waarin een vast geloof in God bestond dat in de loop der jaren voor een deel instortte. De waardering voor het rationele ging over in aandacht voor wat je overkomt, oftewel ‘minder ego en meer ontvankelijkheid, het gaat om wat je toevalt, wat je blij maakt’. Lees meer op dominicanen.nl

2 dec | Bakken en wassen

Op oude foto's van het klooster zien we overduidelijk een schoorsteen aan de achterkant van het klooster. Deze schoorsteen zat vast aan de eigen bakkerij en wasserij van het klooster. Een bijgebouw los van het klooster. Dit gebouw, inmiddels zonder de schoorsteen is er nog steeds. Te vinden aan de achterkant van het klooster. Nadat het zijn functie verloor als bakkerij en wasserij kreeg het de functie van daklozenopvang, jongerencentrum en momenteel zijn er kantoorruimtes.

25 november | Sinterklaas in het klooster

Wanneer Sinterklaas Assendorp aandoet verblijft hij in het klooster. Ook al kunnen we dit jaar Sinterklaas niet welkom heten met een grote intocht, hij is toch druk aan het werk! 

18 november | De storm als boodschapper

Het orgel, de trots van veel kerken is hier voorin geplaatst. De spreuk op het orgel “qui facis angelos tuos spiritus”, uit psalm 103, verklaard: “de storm heeft ge tot uw bode gemaakt”, of “Gij stelt de stormen aan tot uw boden”.
 
Van 1902 tot 1912 behielp men zich met een klein serafine orgel, een harmonium. Het grote pijporgel werd gebouwd door P.J. Adema te Amsterdam. In 1916 kwam de eerste uitbouw tot stand en werden de registers opgevoerd tot 32. De oorlog maakte verdere uitbreiding onmogelijk. Eerst in 1962 werd het orgel voltooid en hersteld. In 1978-1979 werd een grote restauratie uitgevoerd en tevens werd het orgel geëlektrificeerd door de firma H. Schreurs. De orgelkast is ontworpen door Jan Stuyt en uitgevoerd door Anton Bolmers wat het grote houtwerk betreft. De firma H.v.d. Geld te ‘s-Hertogenbosch heeft het fijnere beeldhouwwerk, waaronder de zes vergulde engelen, uitgevoerd. Dit alles kwam klaar in 1914-1915.
 
Inmiddels worden plannen voorbereid voor een volgende restauratie.
 
Foto: Rutger Heijmerikx

11 november | Tips van Thomas tegen verdriet

In deze tijd van de corona-crisis lopen veel mensen rond met verdriet: om een naaste die ziek is geworden of is overleden, om het bedrijf dat niet goed loopt of failliet is gegaan, verdriet omdat we geliefden niet kunnen bezoeken, etc. Zeker nu we de herfst en de winter ingaan, de donkerste tijd van het jaar, kan het helpen om na te denken over manieren van omgaan met dit verdriet. De middeleeuwse dominicaanse broeder St. Thomas van Aquino (1225-1274) deed dat ook ooit en kwam tot vijf remedies, te vinden in zijn Summa Theologiae (Sth). Het Zwolse Dominicanenklooster is gewijd aan deze heilige.:

  1. Gun jezelf een genoegen
  2. Huilen geeft verlichting
  3. Deel je zorgen
  4. Sta stil bij de waarheid van Gods liefde
  5. Neem een bad en slaap goed

De één misschien wat makkelijker dan de ander in jouw leven toe te passen, maar probeer het eens! Op dominicanen.nl lees je de tips en de uitleg van Thomas door br. Augustinus Aerssens die het stuk schreef. https://dominicanen.nl/2020/11/thomas-remedies-tegen-verdriet/

Foto: schilderij van Andrea di Bonaiuto uit 1366