Rubriek

Rubriek

14 december 2020

Kees Nypels, lekendominicaan, is al jarenlang rondleider door kerk en klooster voor de deelnemers aan de maandelijkse meeleefochtend op de eerste dinsdag van de maand. Kees vertelt er het volgende over:

De meeleefochtend begint voor u met deelname aan het ochtendgebed, daarna leid ik u met veel plezier rond door het klooster en vertel iets over de dominicanen en ons klooster. Wie we zijn en wat we doen, waarom we dat zijn en doen.
Tijdens de rondleiding vertel ik altijd over de vier pijlers van het dominicaan zijn: bidden, studeren, prediken en een gemeenschap zijn.

Bidden is voor mij essentieel en daar kan ik uitgebreid over vertellen.
De kerk is daar een mooie plek voor, maar bidden kan overal.

Om te vertellen over studeren neem ik u mee naar onze bibliotheek, een fijne plek om te studeren. Ik heb veel belangstelling voor geschiedenis en heb me onder meer verdiept in de periode waarin Dominicus leefde, zo rond 1200. Als je zelf veel leest, wordt alles wat duidelijker en begrijp je ook meer van de dominicaanse geschiedenis. Ik vind het fijn om daarover te vertellen. In mijn werkzame leven ben ik 35 jaar leraar geweest. Ik heb nog steeds de behoefte om mijn kennis te delen.

Verkondigen mag ik een aantal keren per jaar in de vespers op vrijdagavond en af en toe bij de maandelijkse viering door de leden van de kloosterhof.
Ook als ik mensen vertel over de dominicanen en wat dat allemaal inhoudt is dat voor mij een vorm van verkondigen. Het is voor mijn niet moeilijk om hiermee bezig te zijn. Het verdiept mijn kijk op de bijbel en mijn weg naar God.

Gemeenschap.
Ik vraag mijn toehoorders op de meeleefochtenden vaak welke de moeilijkste pijler is.
Zeker voor lekendominicanen is dat gemeenschap. Ik ben getrouwd en heb kinderen en kleinkinderen.
Gelukkig zijn er enkele broeders die ik in de loop van de jaren goed heb leren kennen maar zelf vind ik dat ik mijn broeders en zusters te weinig zie en dat voelt voor mij als een tekort.

Weer terug bij mijn rondleiding op de meeleefochtend. U begrijpt dat ik altijd tijd tekort heb. Negentig minuten zijn zo voorbij.

Geen ochtend is hetzelfde en ik geniet ervan om weer met u op pad te gaan om toch vooral te vertellen wat de betekenis is van de Dominicanen en hoe ze bijdragen om het werk van Jezus verder uit te dragen.

Na de rondleiding is er koffiepauze, gevolgd door een gesprek met een van de broeders of een ander lid van de kloosterhof. De ochtend wordt afgesloten met een maaltijd samen met de broeders.

Kees Nypels O.P.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via https://www.kloosterzwolle.nl/dominicanen/meeleef-ochtend
NB: helaas kan de meeleefochtend tot nader order niet door gaan, in verband met de coronamaatregelen.

 

26 augustus 2020

Pater Jan Laan, dominicaan en lid van de orde van de predikers, is niet alleen een prediker maar ook een dromer. Over zijn dromen kan hij mooi vertellen. Een van die vertellingen deelt hij met ons.

Er waren eens twee broers, Henri en Thomas, begaafde musici in de dop. Zij wonen in een kleine boerderij, niet ver van Ommen, samen met hun ouders Piet en Bets Boswachter. Hun vader is toevallig een boswachter. Mooi en toevallig hè, deze gelijkenis.
In het begin van het nieuwe schooljaar beginnen zij aan de eerste klas van de middelbare school te Zwolle. Hun moeder, Bets, zoekt daar een adres waar Henri en Thomas gedurende de schooltijd kunnen logeren.
Zij heeft gehoord dat Kloosterhof nieuwe leden zoekt en wel in het bijzonder personen die het ochtend- en avondgebed kunnen begeleiden met hun muziek-instrumenten, blokfluit en viool. Daar in het klooster en de kerk, huis van God , zullen haar kinderen vast welkom zijn.
De personen van de Kloosterhof zullen zeker de les van Jezus in praktijk brengen, dat luidt: ‘Laat de kinderen tot Mij komen' en ‘Als je niet wordt als kinderen zul je het Rijk van mijn Vader niet bewonen’.
Zij weet en voelt diep van binnen aan:  het klooster is de meest geschikte plek voor haar kinderen, Henri en Thomas.

Voelt zij het goed aan, denk je?
Ik wel!

Jan Laan, broeder dominicaan 

Wilt u ook een keer het ochtend- of avondgebed meemaken, u bent van harte welkom in het koorgedeelte van de kerk.

 

 

9 maart 2020 

De kloosterhof, een vreemd verschijnsel? - Anneke Grunder o.p. 

 

Nu leest u al een tijd regelmatig artikeltjes van de kloosterhofleden over alles wat ieder van ons bezig houdt. Maar over wat ons drijft om samen de kloosterhof te vormen hebt u nog niet veel vernomen. Ik wil u graag vertellen wat deze gemeenschap voor mij betekent.

We zijn geen groot verband. De groep bestaat uit een bescheiden aantal mensen: vier broeders en zes leken. Maar  dat zegt niet dat we betekenisloos zijn. Met de jaren zijn we met elkaar vertrouwd geraakt. Er is kameraadschap en waardering voor elkaar ontstaan en we proberen van daaruit elkaar tot steun te zijn in ons leven van alledag. Natuurlijk gaat dat niet altijd zonder strubbelingen. We zijn allemaal mensen met onze tekortkomingen.. we moeten het hebben van Gods barmhartigheid en die van onze broeders en zusters. Elke dominicaan vraagt daar om bij de professie.

Wat drijft mij nou? Wat drijft ons?  We willen – kort gezegd - met elkaar het religieuze leven in dit klooster ook in de toekomst gestalte geven in samen wonen, bidden en werken. Dat doen we als eerste door  ’s morgens samen te komen in het ochtendgebed.  Een van ons gaat er in voor, een of twee mensen zingen voor en de rest zingt samen met andere aanwezigen als antwoord op de voorzang. Hetzelfde gebeurt in de avond. Daarmee zetten we de dag in het licht van de Eeuwige en richten we ons leven, ons doen en laten, op de weg van Jezus Messias. Gebed in woord en lied, een lezing, een korte reflectie op die lezing en een lange stilte, ze bieden mij en de andere leden van de kloosterhof een ritme dat goed doet en een richtsnoer van leven is.  Ik vaar daar wel bij, ook, juist, in moeilijke tijden. Want wat ik zelf soms nog niet zeggen of bidden kan, wordt via het woord van anderen voor mij gedaan: ‘het lied op andere lippen draagt mij dan door de nacht’.
Ieder die wil is welkom om met ons mee te bidden.                                                     

We inspireren elkaar ook door onze geloofsgesprekken. Het zijn gesprekken rond een thema, waarin we persoonlijk durven zijn en elkaars reacties ervaren als aanvullend om een thema van alle kanten te belichten. En wat mooi is: we leren elkaar er beter door kennen en begrijpen.

We blijven niet alleen op elkaar gericht. We zijn leden van de Orde der Predikers. Dat betekent dat we ook naar buiten treden en met anderen in gesprek gaan. U hebt van verschillende mensen van onze groep al over de nodige activiteiten gehoord. Ik noem een paar dingen: we bieden meeleefochtenden aan voor mensen die  benieuwd zijn naar het leven in een klooster, een religieuze gemeenschap. We organiseren samen met  Regio Oost van de Dominicaanse Lekengemeenschap Nederland af en toe een avond voor mensen die graag hun dominicaanse betrokkenheid vorm willen geven. En dan is er elke dag de gezamenlijke koffie in de huiskamer. Het is een gewone, alledaagse activiteit, maar zo belangrijk: we creëren daarmee een plek van ontmoeting voor alle mensen die in huis wonen en werken als beroepskracht of als vrijwilliger en voor ieder die aan wil sluiten. Daardoor is die huiskamer een plaats van gemeenschaps-opbouw geworden, enkel door er te zijn.   

Daarnaast werken de meesten van ons op allerlei manieren samen met beroepskrachten en vrijwilligers in het klooster: in de keuken, op de zolder, in de kerk, in de tuin, in cursussen, in de bibliotheek. We zijn overal te vinden. Mij kom je vooral tegen in de cursussen en in de viering van de vespers en de weekendvieringen.  En  ik geniet er echt van. Het geeft ook voldoening: ik kan van betekenis zijn voor anderen.

Wie nu denkt dat we allemaal heilige boontjes zijn vergist zich. Er is ook tijd voor gezelligheid en ontspanning. We spreken elkaar ook bij een kop koffie, een maaltijd, een glas. En we vieren samen Sinterklaas, Kerstmis, Pasen en Dominicusdag. En dan zijn er nog de bijzondere festiviteiten.  We maken samen ook plezier!

Ben je nieuwsgierig geworden? Wil je meer weten? Neem gerust contact op.

Anneke Grunder o.p.      annekegrunder@kloosterzwolle.nl

 

27 november 2019 

Kennismaking met Annelies Wesselius die sinds februari van dit jaar een van de bewoners van het Dominicanenklooster is.

Alhoewel ik al ongeveer zeven jaren in de weekends hier bij mijn echtgenoot Jakob van der Beek ‘logeer’ woon ik hier vanaf februari officieel. Inmiddels zijn wij op zoek naar andere woonruimte buiten het klooster.

Dit klooster draag ik al langer een warm hart toe. Het begon in 1997 toen ik na een sollicitatieronde ben aangesteld als gastvrouw van deze kerk om deze dagelijks open te stellen voor breed publiek. Het is een detacheringsplek vanuit de gemeente Zwolle, mijn werkgever.

Ik heb hier een heel bijzondere tijd meegemaakt. Om te beginnen heb ik mij ingewerkt in het kloosterleven en het katholieke geloof want ik kwam van protestantse huize. Belangrijker dan het katholieke geloof is het openstaan voor andersdenkenden. Daarnaast heb ik met behulp van binnenuit een kerkwinkeltje opgezet voor de verkoop van religieuze artikelen, want daar bleek behoefte aan te zijn.

De functie van gastvrouw bleek een zeer verrassende te zijn. Het publiek dat zo dagelijks de kerk binnenwandelt is van verschillend pluimage. Wat er van jou als gastvrouw wordt verwacht is zeer divers. Er komen mensen die graag alles willen weten omtrent het kerk- en kloostergebouw, symbolieken, architectuur, katholiek geloof, het kerkelijk leven en de activiteiten. En natuurlijk zijn er vragen over het kloosterleven, wat doen de broeders zo in hun leven? Ik heb veel mensen rondgeleid en studenten geholpen met hun scripties. Behalve deze kennisoverdracht heb ik ook een luisterend oor geboden aan mensen die het moeilijk hebben in hun leven. Een bijzondere kwetsbare groep waar ik veel mee te maken kreeg waren de thuislozen, zwervenden en verslaafden. Het is mij gelukt daar op een goede manier mee om te gaan, wat niet altijd eenvoudig was. Ik heb wel geleerd bepaalde vooroordelen op zij te zetten.

Deze bijzondere baan heb ik tot 2006 kunnen behouden. Het financiële potje bij de gemeente voor dit werk raakte op. Mijn vervangers zijn een groep vrijwilligers die en doen dat om toerbeurt werken.

Mijn leven kreeg een andere wending. Nadat ik de opleiding voor de boekhandel had afgerond ben ik in Apeldoorn gaan werken en later ook gaan wonen. Mijn interesse voor de Dominicaanse spiritualiteit en de zondagse gang naar de kerk is niet minder geworden. En nu ik met vervroegd pensioen ben nemen de kerkelijke taken weer toe, naast lezen, wandelen met echtgenoot Jakob, en in groepsverband het bestuderen van antroposofische spiritualiteit. En wat er nog meer op mijn pad komt……

 

27 september 2019

Bram Visscher, lid van de kloosterhof, schrijft over wonen in het klooster

Zeven jaar geleden woonde ik in de straat tegenover het klooster. Elke keer wanneer ik op weg was naar mijn colleges moest ik om dat imposante gebouw heenlopen. Ik vroeg me af wat er te doen was. Op een dag belde ik aan, werd uitgenodigd binnen te komen en raakte aan de praat met broeder Wijbe. Een van mijn eerste vragen was: “mag ik meebidden”? Dat mocht natuurlijk. En toen ik hoorde dat er soms kamers verhuurd werden, duurde het niet lang totdat ik een plek in het klooster gevonden had. Mijn kamer was op de derde verdieping van het klooster waar nu kantoren zijn. Toen een jaar later de zusters vertrokken zijn we een studentengroep gestart. Drie jaar daarna kwam Justyna Jablonska ook in het klooster wonen. Ik heb Justyna leren kennen in Taizé waar de vonk tussen ons oversloeg. We trouwden in 2017. Dit jaar is er voor ons veel veranderd. In februari zijn Justyna en ik verblijd met de geboorte van onze dochter Franka. Nu wonen wij met z’n drieën in een appartement in het klooster. In dit grote gebouw hebben wij echt een plek die we ons thuis kunnen noemen.

Toen Franka op 19 februari op de wereld kwam, kreeg ze niet alleen twee ouders maar ook een heel aantal goede buren. Wij zijn natuurlijk heel blij en trots op ons kind maar de reacties van anderen zijn ook altijd even vreugdevol. Een gezin zijn is ook een vorm van gemeenschap en vraagt ook zijn tijd en aandacht. Dit betekent dat je keuzes maakt die je eerder niet hoefde te maken. Iedereen komt en gaat een keer. Voor de zomer woonden er zeven broeders en nu zijn er vijf, maar de gemeenschap en het gebed leeft altijd voort.

Er wordt veel gesproken over de duurzaamheid van dit klooster en ik heb er het volste vertrouwen in dat we wegen gaan vinden zodat er mensen kunnen blijven wonen en bidden in dit klooster. Tegelijkertijd met de toekomstige plannen voor het gebouw lijkt voor ons de langste tijd van ons verblijf in het klooster geweest te zijn. Wanneer dat moment is aangekomen weten we nog niet maar zolang we hier zijn doen we wat God van ons vraagt; dat is om je heen kijken en omzien naar de mensen die naast je zijn.

 

4 juni 2019

Louise Nypels, lid van de kloosterhof, schrijft over ontmoeting.

Ontmoetingen tussen mensen kunnen vluchtig en kort zijn. In 1990 hoorde Louise over ‘Marriage Encounter’, een bijzondere wijze van ontmoeting waarbij het woord dialoog centraal staat.

Marriage Encounter houdt in dat je elkaar ontmoet binnen je relatie. De gespreksvorm die daarbij gebruikt wordt, is de dialoog.
Daarbij schrijf je elkaar een kort verhaal omtrent een onderwerp, dat met je relatie te maken heeft.  Er is geen ruimte voor discussie. Je stelt  open vragen, waar je  met elkaar over praat.  Ieder kan zijn of haar eigen verhaal vertellen. Daarbij is het belangrijk goed naar elkaar te luisteren. Je praat met elkaar als echtpaar. Er zijn geen derden bij betrokken.

Ongeveer dertig jaar geleden hoorden mijn echtgenoot Kees Nypels en ik over Marriage Encounter.   In 1990 hebben wij een trainingsweekend gedaan en ervaren wat het voor ons betekende. In ieder geval dachten we wel:   “dit hadden we eerder moeten doen”.

Dit Marriage Encounter Weekend  heeft onze relatie goed gedaan. Niet dat alle  strubbelingen weg zijn, maar we hebben ervaren dat je daarover in gesprek kunt komen middels de dialoog. Je schrijft  én praat met elkaar. En als dat soms naar de achtergrond verdwijnt, kan je het toch weer oppakken. Je leert elkaar beter kennen, ook wat gevoelens en gedachten betreft. En je leert aangeven  waar je behoefte aan hebt.

Want in een relatie zijn vaak ook andere dingen belangrijk, zoals je werk, familie en vrienden, kinderen, geld, vrije tijd,  en gezondheid,  die vaak veel tijd en energie vragen. Waardoor het contact met je partner naar de achtergrond verdwijnt. Dat gaat vaak ongemerkt en kan zorgen  voor verwijdering tussen elkaar. En dat voelt niet prettig voor allebei.

We  zijn ook actief betrokken bij  Marriage Encounter door samen met andere echtparen regelmatig in gesprek te zijn over onze relaties. Wij begeleiden zelf een klein groepje en doen aan andere groepen mee. Waardoor de “dialoog” levend blijft en minder wegzakt in onze eigen relatie.

De beweging begon in Spanje,  ging vandaar naar België naar de VS en weer terug naar België en dan naar Nederland, waar in 1976 de eerste weekenden werden gegeven door mensen uit België. Daarna werden echtparen uit Nederland voorbereid om zelf weekenden te gaan geven, samen met priesters die ook de weg van de dialoog zijn gegaan.

In principe worden de Marriage Encounter weekenden gegeven door drie katholieke echtparen en een priester. Afhankelijk van de situatie kan dat aangepast worden.
Er worden weekenden georganiseerd in verschillende landen van Europa, in de VS, in Suriname en andere overzeese gebieden, zoals op de Antillen. Daar was onze medebroeder Wijbe Fransen betrokken bij Marriage Encounter. Ook voor priesters en kloosterlingen die met elkaar samenleven is het een positieve manier om in gesprek te gaan en ook de gevoelens te laten meespreken.

 

17 april 2019

Kees Nypels schrijft over zijn bijdrage aan de vrijdagse vesperviering in het koorgedeelte van de kerk.


Als ik mijzelf de vraag stel: ‘wat haal ik en wat breng ik bij de kloosterhof?’, dan is het antwoord veel. Als ik alles op moet schrijven dan wordt dit stuk veel te lang. Deze keer kies ik voor het onderwerp vespers.

Elk seizoen ga ik een keer voor in de vespers en dat betekent ook dat ik de overweging verzorg. Daar ben ik al dagen van tevoren mee bezig. Ik begin met het lezen van de bijbeltekst en vaak doe ik dat in meerdere vertalingen.

Daarna laat ik de tekst op mij inwerken. Het liefst doe ik dat op een van mijn wandelingen van ongeveer twintig kilometer. Ik heb dan zo’n  vijf uur om erover na te denken en ik krijg een aardig beeld van waar ik het over wil hebben. Daarna zoek ik op internet of iemand anders ook al eens een overweging bij dat bijbelstukje heeft geschreven en als ik daar wat mee kan neem ik dat mee. Dan ga ik schrijven. Ik zet in een keer mijn hele verhaal op papier. Vervolgens krijgt mijn huisgenoot de tekst en zij mag haar kritiek erop geven. Ik schaaf ik nog vele keren aan de tekst totdat ik het goed genoeg vind en dat is meestal op vrijdagochtend voor de vespers het geval.

Het geeft mij meer inzicht in de bijbel en het geeft mij de gelegenheid hier met anderen over te praten. Soms komt dat thema weer terug in het maandelijkse  geloofsgesprek in de kloosterhof Dan kan ik erop ingaan en ook horen wat het voor anderen betekent. Het aardige is dat ik nooit moeite heb met geloofsgesprekken. Ik worstel er graag mee en ik kan altijd mijn mening staven bij een van de andere kloosterhofleden. Ze zijn voor mij ook mensen waarmee ik kan sparren. En zo kan ik een mooie invulling geven aan mijn eigen geloofsbeleving.

Toen ik vorig jaar na een zware hartoperatie uit het ziekenhuis kwam, waren zij er ook voor mij. Zo betekenen de kloosterhofbewoners veel voor mij en door mijn bijdrage aan de vieringen en de geloofsgesprekken kan ik ook wat terug doen.

Na deze periode van ziekzijn is er toch wel iets veranderd in mijn geloofsbeleving.  Het houdt mij meer bezig en het maakt mij niet meer bang voor de dood. Mijn geloof is zeker sterker geworden, maar ook de wetenschap dat ik daar zelf veel voor kan en moet doen. God is er niet om mijn verlanglijstje in te vullen en laten wij alsjeblieft niet zeggen wat God wel of niet doet. We weten dat immers niet en elke invulling is meer de menselijke maatstaf van hoe wij het zo graag willen zien.

Daarbij blijft bidden voor mij heel belangrijk, vooral ook om tot inzichten te komen en aandacht te geven aan andere mensen. Hoe goed was het niet dat ik bezocht werd in het ziekenhuis en dat ik wist dat er in het ochtendgebed voor mij gebeden werd. Mij gaf dat veel kracht.

 

Door Jan Laan o.p.

12 februari 2019

 

Het wonder om elkaar te horen en te verstaan

De sluiting van de ‘viering van liefde’ op zondag 13 januari mocht ik doen. Wat zal ik tegen al die mensen zeggen en hen met een goed gevoel wegzenden?

De volgende ingeving kreeg ik.

 

De regenboogvlag, die vlak boven en voor de zangers hing , zag ik heen en weer bewegen. Het leek wel alsof die vlag door een wind bewogen werd. De associatie met het verhaal uit het boek Handelingen over de nederdaling van Gods Geest was snel gemaakt.

Het verhaal luidt dat de leerlingen als bange mensen zich verscholen en opgesloten hadden in een huis. Misschien wel met de gedachte ons zal spoedig hetzelfde lot treffen, welke Jezus getroffen heeft, namelijk vermoord worden.

 

Maar dan verschijnt er vuur en een heftige wind waait door het gebouw. De volgelingen van Jezus worden naar buiten gedreven. Rond hun huis is een toeloop van mensen uit alle hoeken van de wereld.

En als ze iemand spreken dan ontmoeten zij die ander en kunnen elkaar verstaan, werkelijk verstaan, al die vreemde en andere personen. Zij spreken elkaars moeders- en vaderstaal. Zij spreken met elkaar over iets wat recht uit hun hart komt, open en vrij. Zij spreken met elkaar over de ‘Grote Daden van onze God’, zoals Jezus, hun vriend, hen geopenbaard, verteld en voorgeleefd heeft. Zij spreken met elkaar over liefhebben, trouw zijn en de aarde bewoonbaar maken. Zij herkennen elkaar en weten diep van binnen ieder daar is kind van God. Hij/Zij mag gezien worden en haar/zijn eigen geschiedenis maken en haar/zijn verhaal beschrijven.

Iets dergelijks gebeurde tijdens de ‘viering van liefde’. Veelkleurige, gevoelige getuigenissen recht uit hun hart troffen ons, het koor zong dat het een lieve lust was en de danser danste zijn verhaal. Een prachtig geheel werd het, ontroerend.

 

Broeder Jan Laan o.p.  

 

 

 

Door Jozef Essing o.p. 

19 november 2018 

 

 

OUD WORDEN IN ONS DOMINICANENKLOOSTER

 

 

Toen ik in 1991 als prior in Zwolle kwam, was de communiteit van de dominicanen nog de paraplu, waaronder alles schuilde. Maar dat ging veranderen. Tevoren had men alles wat met het beheer van het gebouw te maken had, losgekoppeld van het priorschap en in handen gelegd van een zogeheten coördinator, die tegelijk met mij aantrad. Anders had men mij nooit tot prior gekozen! Jaren eerder was het beleid van het rectoraat gedelegeerd aan een stuurgroep en een pastoraal team, wat voor de aanwezige broeders een flinke last minder betekende. En niet te vergeten: zusters dominicanessen werkten met ons mee in allerlei cursussen en bijeenkomsten, in en buiten het klooster, op het gebied van geloof en samenleving.

 

Intussen zijn de zusters vertrokken en wij broeders in leeftijd net onder of boven de tachtig. Voor de praktijk van het werk betekent het een omkering. Uiterst bekwame en gemotiveerde medewerkers zetten nu hun schouders onder alles wat hier gebeurt. En wij broeders worden van tijd tot tijd om medewerking gevraagd. En wat ook een geschenk is: behalve de broeders wonen ook anderen in het klooster, met wie wij zorg dragen voor het dagelijkse gebed als krachtbron van samen leven en samen werken. Met hen hebben wij, naast ontspannende momenten, inspirerende gesprekken over wat een bepaald geloofsthema voor ieder persoonlijk betekent.

 

Als broeder boven de tachtig ervaar ik dit als een buitengewoon geschenk. Je bent ontlast van al de zorgen van een hoofdverantwoordelijke. Je hoeft niet alles te overzien en te regelen. En tegelijk word je er wel bij betrokken. Je hoeft je niet te bemoeien met alle ins en outs, maar je leeft beslist niet afgescheiden van wat hier aan nieuws ondernomen wordt. Het houdt je jong, vooropgesteld natuurlijk dat je geestelijke vermogens het aankunnen.

 

Ik merk dat ik minder let op de details en meer op de grote verbanden. En wat ook fijn is: dat ervaringen uit diverse leef- en werksituaties uit mijn levensgeschiedenis elkaar vinden en samen mijn kijk op mensen en dingen opbouwen.

Niet elk moment heb ik de aandrift om in gesprek te gaan met medewerkers die wij in de huiskamer ontmoeten tijdens de koffie. Maar soms slaat de vonk over en hebben we het niet enkel over wat ons zint of niet zint van het dagelijkse gebeuren, maar komen de dingen die er werkelijk toe doen naar boven,

 

Bijzonder vind ik het hoe ik, dank zij inventieve leden van het programmateam, het contact met een jongere generatie op een presenteerblad krijg aangereikt. Heerlijk vind ik het dat je dan iets van je ervaringen met hen kunt delen en soms overdragen. Als je maar niet - met name als het gaat over 'geloof' - praat in de trant van 'zo is het', maar eerder op de wijze van 'zo stoei ik ermee mij en zo vormt het mij; bij alle weerbarstigheid en moeite waar ik doorheen moet, word ik er een gelukkig mens van'.

Of ik dan iets overdraag, weet ik niet. Want hoe het bij anderen valt: daar ga ik niet over. Wel weet ik dat je, om in de trant van prediker Paulus te spreken, zoeker met de zoekenden wordt en iemand onderweg naast mensen op de weg. Zij krijgen de kans om op hún manier de grote thema's van het leven op te pakken. De blijde boodschap is te groot en te kostbaar om zo maar even te slikken.

 

Jozef Essing o.p.

 

 

Door Wijbe Fransen o.p.

26 maart 2018

 

DE STUDIE BIJBEL IN HET PAPIAMENTO

 

Eind juni 2009 ben ik, na 44 jaar op de Antillen gewerkt te hebben – met name in Aruba -, geland in Nederland, en wel in Zwolle. Ik woon nu al weer ruim 8½ jaar in dit geweldige klooster. Naast allerlei andere activiteiten - vóórgaan in Papiamentse en Nederlandse vieringen - en naast diensten aan mijn communiteit, zoals de zorg voor de financiën, het bestellen van de warme maaltijden en het ontvangen van gasten, heb ik ongeveer 6 jaar meegewerkt aan de Studie Bijbel in het Papiamento.

 

Na de eerste volledige uitgave van de Bijbel in deze taal in 1997, die met groot enthousiasme werd ontvangen en waarin gretig gelezen is, ontstond het idee om tot een Studie Bijbel te komen. De uitgave van 1997 was samen met vertegenwoordigers van verschillende kerken tot stand gekomen. Ze bevatte wel referenties naar andere Schriftteksten en enige spaarzame toelichtingen, maar een uitvoerig notenapparaat en toelichtingen over personen en zaken ontbraken.

 

Met behulp van de United Bible Society, die vele vertaalprojecten over de hele wereld stimuleert en begeleidt, werd er gestart met een Studie Bijbel in het Papiamento. De commissie bestond uit zes mensen: allen woonachtig in Curaçao, behalve ondergetekende die aan de overkant van de grote plas woonde. Via het computerprogramma Paratext van de USB konden we uitstekend met elkaar communiceren en elkaar op de hoogte houden van de vorderingen die ieder maakte. Terwijl mijn protestantse broeders gebruik maakten van de Spaanse Biblia de estudio esquematizada, gebaseerd op de bekende protestantse Reina-Valera uitgave, maakte ik gebruik van de Franse Traduction Oecuménique de la Bible. Uiteraard hoefden we niet opnieuw het wiel uit te vinden en probeerden we een uitgave te brengen die onze mensen op weg kon helpen om de Bijbel beter te verstaan.

 

Al twee jaar geleden hoopten we dat deze Bijbel gepresenteerd zou worden, maar allerlei moeilijkheden met de typesetting in Brazilië en vervolgens met het drukken in Zuid-Korea hebben er toe geleid dat de presentatie nu in de zomermaanden van 2018 zowel in Curaçao en Aruba, alsook in Nederland zal plaats vinden. Porfin! Eindelijk!

 

Wijbe Fransen o.p.

 

Door Justyna Jablonska

15 maart 2018

 

 

Twee jaar geleden, vlak voordat ik naar Nederland verhuisde, had ik aardig wat aarzelingen. Natuurlijk wilde ik graag dichterbij Bram, inmiddels mijn man, wonen maar het idee dat ik mijn familie, vrienden en tradities achter moest laten gaf me een gevoel van onzekerheid.

 

Ik heb erg veel geluk gehad dat ik uit een liefdevol nest kom en dat ik nu nog steeds in een gemeenschap woon met veel liefde. Een warm welkom in het klooster was erg belangrijk voor mij. Ook heeft de vriendelijke benadering van de andere leden van de kloosterhof mij erg geholpen om te acclimatiseren.

 

De verhuizing vanuit Polen betekende ook het achterlaten van veel kerkelijke tradities en rituelen waarmee ik ben opgegroeid. Kleine rituelen van de zondagsmis en jaarlijkse feesten, dat zijn de dingen die mij gevormd hebben als een katholieke gelovige op een unieke, Poolse katholieke manier. Ondanks dat ik in mijn leven veel heb gereisd in diverse landen en veel contact heb gemaakt met christenen van verschillende achtergronden was ik toch verwonderd over een aantal dingen die ik zag in het dominicanenklooster. Dat gaat om te beginnen over het geprinte boekje voor elke viering, maar ook over de vrije liturgie en de belangrijke rol van de pastores en de parochianen.

 

Ik herinner me nog goed het moment dat ik een nieuw ritueel ontdekte dat perfect paste binnen mijn ‘verzameling’ van het vieren van Gods barmhartigheid. Het was Goede Vrijdag, ongeveer een maand nadat dat ik verhuisd was. Iedereen had bloemen meegebracht naar de kerk om ze te geven aan Jezus die aan het kruis hing. Dit symbolisch en uitnodigend moment raakte mij diep. Mensen deelden hun bloemen met degene met lege handen, in gemeenschap met elkaar. Lopend door de kerk had iedereen een persoonlijk maar ook een gezamenlijk moment met Jezus.

 

Over een paar weken is het Pasen, voor mij de derde keer dat ik niet in Polen zal zijn: zonder kruisweg op straat met de hele parochie, zonder zegening van het eten op zaterdag in de kerk. Toch kijk ik met vreugde uit naar dit Paasfeest en niet alleen omdat mijn familie op bezoek komt, maar vooral omdat ik dit prachtige ritueel op de Paasvrijdag met hen kan delen.

 

door Anneke Grunder | 9 februari 2018

Geloofsgesprek; een vorm van dialoog

 

 

In onze dominicaanse traditie staat de dialoog hoog in het vaandel. Ik ben daar blij mee. Een goed gesprek verdiept immers onze inzichten in ons zoeken naar wat waar en goed is.

Toch leiden publieke debatten over allerlei onderwerpen nogal eens tot een strijd om het gelijk. Er zit dus een addertje onder het gras. Een kleine duivelse misleider die zorgt dat niet de waarheidsvinding, maar het vinden van medestanders dan het gesprek bepaalt. Soms ontaardt dat zelfs in een openlijke strijd om het woord zelf. Dan overtroeft men elkaar en is er valt er aan wijsheid niet veel te winnen.

Ik wil eerlijk zijn. Die valkuil is ook ons, leden van de Kloosterhof, mensen die met elkaar vorm willen geven aan ‘bezield wonen’, soms niet vreemd. We zijn net een familie, mensen die elkaar niet kozen, maar op elkaars weg gezet zijn vanuit een verlangen naar bezield religieus leven. Ons verlangen naar waarheid en naar het goede leven kan soms gepaard gaan met een gedrevenheid die ons doet vergeten dat een medelid ons misschien een kostbaar stukje van die waarheid te geven heeft.

Toch leven we ten diepste vanuit dat besef dat we elkaar in gesprek verrijken! Het is de kern van onze broeder- en zusterschap. En gelukkig lukt het ons regelmatig elkaar goed te verstaan vanuit de ervaringen die het leven ieder van ons schenkt.

Onze maandelijkse geloofsgesprekken zijn daar een voor mij ontroerend voorbeeld van. Vooraf kiezen we een thema waarover we van gedachten willen wisselen. Twee mensen bereiden dat onderwerp voor. (in steeds wisselende koppels) Denk aan de vraag naar de betekenis die geloven voor ons heeft, aan de doordenking van de dominicaanse begrippen laudare, benedicere en predicare, aan het besef te leven uit genade, aan de mogelijkheid of onmogelijkheid van verzoening of het zoeken naar waarheid zelf als thema. De ene keer gebeurt dat aan de hand van een tekst, dan weer vanuit concrete verhalen, en soms weer anders.

Toch zijn niet de gekozen onderwerpen of de werkvorm die deze gesprekken elke keer weer tot een feest maken. Het is de houding van waaruit we praten: ieder heeft zijn of haar eigen verhaal en zijn of haar eigen ‘gelijk’. Gouden regel is: we betwisten elkaar de beleving of zienswijze niet. Verschillen mogen naast elkaar staan als evenzovele aspecten van hetzelfde thema. Wel bevragen we elkaar op wat gezegd wordt. In openheid en vertrouwen. Zo proberen we niet alleen elkaar in het soms anders zijn te begrijpen, maar ontdekken we ook kanten van de werkelijkheid die we nog niet eerder zagen. Dat is een verrijking, niet alleen voor de spreker die alle ruimte krijgt, maar ook voor de hoorder die nieuwe dingen hoort.

Dat alles leidt tot inspiratie om door te gaan, ook al gaat er wel eens wat mis.

Het leidt tot groei in verbondenheid, want niet de uniformiteit leidt tot gemeenschap, maar de ruimte voor verschil waardoor we ons door elkaar aanvaard weten.