Kerkbijdrage

Kerkbijdrage
BETALINGSWIJZE Kerkbijdrage 2020 via Internet bankieren:

Inloggen bij uw bank
Bedrag: .......... euro
Naam ontvanger: Dominicanenkerk Zwolle
Rekeningnummer: NL 06 INGB 000 105 89 58
Omschrijving: Lidnummer … Kerkbijdrage 2020

Alleen als we er samen de (financiële) schouders onder zetten, kunnen we een vitale parochie blijven.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage!

groeten,

Jan Laan, rector
René Buysrogge, voorzitter
Freek Nabers, penningmeester
Peter Pot, directeur

Actie Kerkbalans

Vanaf dit jaar vragen wij u vriendelijk uw financiële toezegging te mailen naar kerkbijdrage@kloosterzwolle.nl.
Als dat lastig voor u is, kunt u ook uw toezegging op de kerkbijdrage-brief schrijven, die u thuis hebt ontvangen.
Die brief kunt u dan terugsturen naar het Dominicanenklooster.