Kerkbijdrage

Kerkbijdrage
BETALINGSWIJZE Kerkbijdrage 2021 via Internet bankieren:

Inloggen bij uw bank
Bedrag: .......... euro
Naam ontvanger: Dominicanenkerk Zwolle
Rekening: NL 06 INGB 000 105 89 58
Omschrijving: Lidnummer … Kerkbijdrage 2021

Alleen als we er samen de (financiële) schouders onder zetten, kunnen we een vitale parochie blijven.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage!

Met vrede gegroet,

Jan Laan, o.p.