KERKBIJDRAGE

STEUN ONS  |  KERKBIJDRAGE  GIFT

KERKBIJDRAGE | Actie Kerkbalans 2018

Actie Kerkbalans is een grote landelijke campagne in Nederland, waarmee plaatselijke kerken – katholiek en protestant – hun leden om een financiële bijdrage vragen voor hun eigen kerk. De bijdragen komen dus ook bij de eigen kerkgemeenschap terecht, in ons geval de Dominicanenkerk Zwolle.

Eind  januari start de campagne en kunt u de brief van het Dominicanenklooster in de bus verwachten. Met de slogan ‘U laat het licht bij ons branden’ geven we aan dat we elkaar nodig hebben om gemeenschap te kunnen zijn. We bloeien op van een gemeenschap die helpt, viert, bidt, meedenkt en rouwt. Maar om levendig te blijven, is geld nodig. Door betrokken te zijn in woord en daad bouwen we aan onze gemeenschap. De kerk geeft aan ons, dus wij geven aan de kerk. Zo houden we de “Kerk in balans”.  Mogen wij ook op u rekenen? 

U kunt uw bank machtigen om periodiek of eenmalig een bedrag op onze rekening over te maken. Dit kunt u regelen:

  • via iDEAL >>>
  • of via Rectoraat St. Thomas van Aquino, NL06 INGB 0001 0589 58
  • door bij uw bank een formulier te halen en in te vullen

TIP: belastingvoordeel bij vastlegging periodieke gift voor minimaal 5 jaar
Uw kerkbijdrage is volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als u deze vastlegt in een
overeenkomst voor minimaal 5 jaar. Onze administratie kan voor u een overeenkomst opstellen
die aan de voorwaarden van de belastingdienst voldoet. Wilt u van deze regeling gebruik maken?
Onze administratie helpt u graag. Kijk ook op: kerkbijdrage opgeven als periodieke gift

Heeft u vragen?
Neemt u dan contact op met Annuska van onze administratie: kerkadministratie@kloosterzwolle.nl of 038 4254400. Zij is aanwezig op dinsdag en donderdag.

Comments are closed.