Vertrouwenspersoon

ORGANISATIE PASTORAAL TEAM | BESTUUR & DIRECTIE | VERTROUWENSPERSOON

VERTROUWENSPERSOON

Binnen het Dominicanenklooster Zwolle vinden we de manier van omgaan met elkaar belangrijk. Iedereen moet zich hier prettig en veilig kunnen voelen. Dit kan alleen als je elkaar in zijn of haar waarde laat en elkaar met respect behandelt.

Dit betekent dat binnen klooster en kerk geen enkele vorm van ongewenst en/of intimiderend gedrag, zoals pesten, agressie, seksuele intimidatie, discriminatie of het aanzetten hiertoe, wordt getolereerd.

De vertrouwenspersoon binnen het Dominicanenklooster is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die opmerkingen of vragen heeft over gedrag dat als ongewenst wordt ervaren. De vertrouwenspersoon biedt een onafhankelijk luisterend oor en is behulpzaam bij het zoeken naar een goede voortgang. De informatie wordt strikt vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld, en alle evt. stappen worden in nauw overleg met u gezet. De vertrouwenspersoon is aanspreekbaar voor allen die op één of andere manier betrokken zijn bij Klooster en Rectoraat.

MEER INFORMATIE

Wie zijn de vertrouwenspersonen en hoe kun je ze bereiken?

Herman Scholten | 06 253 47 97 10 | hermanscholten@kloosterzwolle.nl
Yvonne Riemeijer | 06 42 96 80 18 | Yvonne.riemeijer@gmail.com
Kees Nypels | 06 12 16 77 53 | keesnypels@gmail.com

Comments are closed.