Koren

VIERINGEN | OVERZICHT VIERINGEN  |  KIND & JEUGD OP ZONDAG  |  KOREN  | VIERING GEMIST  |  VERVOER

Er zijn in onze kerk vier koren actief. Voor meer informatie kunt u mailen naar kerk@kloosterzwolle.nl

THOMASKOOR

Het Thomaskoor is opgericht op 19 april 1966. Onder leiding van dirigent René van Breukelen worden er zo’n 25 vieringen in het jaar muzikaal ondersteund. Dat is ook de eerste prioriteit van het koor. De hedendaagse kerkmuziek is een belangrijk onderdeel van het repertoire. Iedere woensdagavond repeteert het koor in de Kapittelzaal van het klooster, van 19.30 uur tot 21.30 uur. Het is heel gezellig op het koor, maar er wordt ook hard gewerkt. Zo vindt er regelmatig koorscholing plaats en wordt er veel nieuw repertoire ingestudeerd. Organist/pianist bij het Thomaskoor is Jur Leemhuis.

AQUINOKOOR

Het Aquinokoor is een enthousiast koor dat ruim 40 leden telt (in de middenleeftijd). Gemiddeld eens in de twee weken, en tijdens de feestdagen vaker, verzorgt het koor de viering.

Naast de reguliere vieringen die worden voorbereid met de pastores, staan er wel eens bijzondere projecten op het programma: een themaviering, een concert. Er wordt geprobeerd om regelmatig eigen ideeën en nieuw repertoire in te brengen, waarbij het koor zich zo breed mogelijk wil oriënteren en inspiratie zoekt in klassieke en moderne componisten. In studiedagen wordt gewerkt een stemvorming en koorklank. Voor een goede muzikale balans zijn wij nog op zoek naar tenoren en bassen. Alle damesstemmen zijn ruimschoots vertegenwoordigd.

Het koor staat onder leiding van Erik Korterink en wordt muzikaal begeleid door Michiel Hinnen en/of Berry van Berkum.
De repetities zijn op vrijdagavond van 20.00 – 22.00 uur, uitgezonderd schoolvakanties.

ROUW- EN TROUWKOOR ‘DOMINICUS’

Het Dominicuskoor zingt bij uitvaarten en huwelijken in de Dominicanenkerk. Elke 2e woensdag van de maand is de repetitie van 10.00-12.00 uur in de Kapittelzaal in het klooster. Dirigente: Els Liebregt-Woldberg. Organist: René van Breukelen

CATHARINA-CANTORES

De Catharina-cantores zingen tijdens de vieringen op zaterdagavond. Mensen die redelijk van blad kunnen zingen en een goede stem hebben zijn van harte welkom. Voelt u hier wat voor, komt u dan eens geheel vrijblijvend meezingen. Het enige dat wij van u vragen is om op tijd aanwezig te zijn voor de viering. Vanaf 18.00 uur wordt er kort gerepeteerd. Er zijn geen extra repetities. Bovendien kunt u zelf bepalen hoe vaak u mee wilt zingen. Vervolgens wordt een rooster gemaakt van alle vieringen en van de mensen die zich hebben opgegeven om te komen zingen. Eén keer in het jaar hebben we een gezellig etentje.

Comments are closed.