Kind & jeugd op zondag

VIERINGEN | OVERZICHT VIERINGEN  |  KIND & JEUGD OP ZONDAG  |  KOREN  | VIERING GEMIST  |  VERVOER

CRECHE | 0 – 5 jaar

De crèche is bedoeld voor kinderen van 0 tot 5 jaar. De crèche heeft een duidelijke oppasfunctie en geeft ouders van jonge kinderen de gelegenheid om naar de viering te gaan. De kinderen worden tussen 9.45 en 10.00 uur gebracht en na de viering weer opgehaald. De crèche vindt plaats in de Aula. Er zijn diverse spelmaterialen aanwezig, zoals auto’s, poppen, fietsjes, ballen e.d. Daarnaast hebben we ook veel knutselmaterialen. Rond half elf krijgen de kinderen een (tuit)bekertje ranja. Voor de allerkleinsten beschikken we ook over een box. Samen zorgen we ervoor dat de kinderen zich prettig voelen en er een veilige omgeving wordt gecreëerd.

KINDERNEVENDIENST-B | 5 – 8 jaar

Elke zondag is er kindernevendienst B voor kinderen van 5 tot 8 jaar (groep 2 tot met groep 4 van de basisschool). De kinderen beginnen eerst in de kerk, maar gaan al snel naar hun eigen viering in een van de zalen van het klooster. De kinderen blijven hier tot het einde van de viering, dan halen de ouders de kinderen weer op. Elke zondag nemen de begeleiders (en eventueel een jongere als junior) de kinderen mee in een zoektocht van “gelovend” onderweg zijn. Hierbij staat meestal een verhaal uit de belevingswereld van de kinderen centraal. We praten hierover met de kinderen en er wordt rondom het gekozen thema geknutseld.  We krijgen hierbij veel terug van de kinderen. En zo zijn de bijeenkomsten iedere keer anders, verrassend, en inspirerend.

KINDERNEVENDIENST-C | 8 – 12 jaar

Elke zondag wordt ook voor de kinderen van 8 tot 12 jaar een bijeenkomst georganiseerd, kindernevendienst C. De kinderen starten in de kerk, waarna ze naar een andere ruimte gaan voor hun eigen viering. Daar nemen de kinderen en begeleiders plaats in een kring. Het kaarsje uit de kerk wordt in het midden geplaatst. Er wordt een voorstelrondje gedaan, en dan mag iedereen een eigen lichtje aansteken en daarbij een intentie of een wens uitspreken. Dit vaste ritueel wordt afgesloten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader.
Hierna staat een verhaal centraal. Na dit verhaal maken we een tekening, gaan we knutselen of bibliodrama doen, samen mediteren in de tuin of filosoferen over het onderwerp. Het is dus elke keer een andere invulling. De kinderen komen vóór de communie weer terug in de kerk. Ze gaan ter communie en daarna weer bij hun ouders zitten.

BACKSTAGE

Elke derde zondag van de maand is er jeugdkerk op zondagmorgen voor jongeren vanaf 12 jaar, begeleid door volwassenen. Soms is er een goed gesprek, wordt er een filmpje gekeken of een leuke activiteit gedaan. Aanvang: 10.00 uur. We gaan vanuit de viering in de kerk naar ’t Wasdom.

ACOLIET/MISDIENAAR

De acoliet heeft een bijzondere en leuke taak. Je helpt de voorganger bij de viering. Je draagt een wit gewaad met een koord om je middel. Aan het begin van de viering help je met het binnendragen van de grote kaarsen. Tijdens de viering zit je naast de voorganger en de lector voorin de kerk. Je brengt de wijn en het brood naar het altaar. Je helpt met het uitdelen van de Beker aan de kerkgangers. Na het uitdelen van Brood en Beker breng je deze weer terug naar het tabernakel. Aan het eind van de viering loop je tijdens het slotlied, met de kaarsen, samen met de voorganger en de lector weer de kerk weer uit. Je kunt acoliet worden als je de Eerste Communie hebt gedaan en oud genoeg bent om deze rol tijdens de dienst op je te nemen.

GEZINSVIERING

Gezinsvieringen zijn leuke themavieringen met mooie verhalen, waarin veel is te zien en te beleven. Deze vieringen worden twee keer per jaar gehouden, met Kerst en Pasen, voor iedereen vanaf een jaar of 6 en ouder. Tijdens deze vieringen is er geen Kindernevendienst, omdat deze vieringen specifiek op deze groep kinderen gericht is. Ook op Paaszondag en Kerstochtend is er geen Kindernevendienst.

MEER INFORMATIE

kerk@kloosterzwolle.nl | 038 425 44 00

VERHAAL

VERHALEN VAN MENSEN DIE ZICH THUIS VOELEN BIJ DE DOMINICANEN ZWOLLE

KIM OTTE is productmanager, kerkganger en vrijwilliger

Op een zondag bezochten mijn man en ik een dienst in de Dominicanenkerk. Ik zat vol mitsen en maren over de kerk. Als kind was een bezoek aan de kerk een drama. Je zat een uur in de kerk en had geen idee waarvoor. Maar het voelde meteen goed. Er was een vrijheid van denken. Ik had het idee dat de preek speciaal voor mij geschreven was. Het ging over breed accepteren van elkaar. Al mijn vragen over de kerk werden beantwoord. Na de dienst besefte ik dat ik me hier thuis voelde.

Een spuitluier onder het dopen

We wilden onze dochter dopen. Hoe geef je dat oude ritueel opnieuw vorm? Hoe zet je het woord van God om in iets dat bij ons past? In de reguliere kerk is het geloof wat algemener. De Dominicanen zetten het geloof in het nu. Dopen is zelf een mooie spirituele handeling. De oude elementen van water, zout en olie krijgen een nieuwe betekenis. Het zijn pure elementen die je terugbrengen naar de bron van het leven.

Bij mijn dochter hadden we nooit last van vieze luiers. Ze was voor de doopviering door opa en oma helemaal in een nieuwe witte doopjurk gestoken. En natuurlijk kreeg ze precies op het moment van de doop een gigantische spuitluier. Het pure wit was vies geworden. Dat konden we wel waarderen. Zo is het leven. Uiteindelijk was het onze dienst met ons verhaal.

LEES HET HELE VERHAAL VAN KIM OTTE >>>

Comments are closed.