Over de parochie

e Dominicanenkerk Zwolle is een rectoraatskerk en de enige Dominicaanse parochie in Nederland. We zijn een geloofsgemeenschap waar iedereen welkom is en die openstaat voor de ontwikkelingen in kerk en maatschappij.

Een rectoraatskerk is een kerkgemeenschap die voortkomt uit een kloosterkerk, maar die nu alle rechten en plichten heeft van een parochie.

Het rectoraat is een geloofsgemeenschap die geworteld is in de dominicaanse traditie, met een positief kritische houding ten opzichte van de wereldkerk, die het Bijbelse gedachtegoed telkens vertaalt en overbrengt naar het hier en nu en die uitgedaagd wordt door de wereld om haar heen. Dit betekent dat een voortdurende balans wordt gezocht tussen persoonlijke en gemeenschappelijke geloofsbeleving en tussen reflectie, studie, handelen en concreet aanwezig zijn in de maatschappij. Het Rectoraat wil een geloofsgemeenschap zijn die zichtbaar is, openstaat en ruimte biedt, die kennis uitdraagt en bezinning oproept.


image image image

Organisatie

astoraal team
Pastores
Twee pastores vormen samen het pastoresteam. Zij delen met elkaar de hun toevertrouwde verantwoordelijkheid voor de taak van verkondiging en pastoraat, verdelen onderling de werkzaamheden in een wekelijks werkoverleg en onderhouden als de professionele, door de bisschop aangestelde voorgangers, de contacten met de vrijwilligers, die samen met hen de voortgang van het Rectoraat behartigen.
• Corinne van Nistelrooij tel. 038 - 425 44 00 .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)
• Hans Schoorlemmer, 038-4254400 .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)
Medewerker pastoraat
De pastores worden bijgestaan door de medewerker pastoraat Frans van Oosten, die zich speciaal op ouderen richt.

Frans van Oosten, telefoon 038-4254400 .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)
Uitvaartteam
Daarnaast is er een uitvaartteam dat voorgaat om de uitvaarten vanuit de parochie. Dit team bestaat uit: Jan Terstappen, Aukje Stegeman en Joep Bekker.

Parochiesecretaris
De pastores en vrijwilligers van het rectoraat worden ondersteund door de parochiesecretaris,
Trieneke Wubs , tel. 4254400 .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)

Vrijwilligers
Sámen maken we de kerk. Heel veel klussen en projecten worden gedaan door en in samenwerking met vrijwilligers. Het streven is om met elkaar, betaald en onbetaald, een levendige geloofsgemeenschap te realiseren waar kwalitatief goed werk geleverd wordt en waarin de christelijke Dominicaanse traditie op eigentijdse wijze tot uitdrukking komt.
De vrijwilligers zijn vrijwel allemaal verbonden aan een werkgroep. De werkgroepen zijn ingedeeld in 4 beraden: Catechese, Diaconie, Liturgie en Parochieopbouw. De eerste 3 beraden worden in samenwerking met de verantwoordelijke pastor aangestuurd door een ‘team’ van 2 personen. Parochieopbouw wordt rechtstreeks aangestuurd door de parochiesecretaris.

Klik hier voor een organigram van de organisatie.
Wilt u ook vrijwilligerswerk doen in de kerk? Neem contact op met de parochiesecretaris .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken).

Bestuur en directie

et bestuur van de kerk is tegelijk ook het bestuur van het klooster. Het bestuur bestaat uit 8 mensen, waaronder de rector van het rectoraat, Jan Laan o.p.
Het bestuur wordt terzijde gestaan door de leden van 4 commissies: De commissie Rectoraat, de commissie Personeel en Communicatie, de commissie Beheer en de commissie Programma.

Directeur Gerard Driehuis heeft de dagelijkse leiding over het klooster .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken).

Rector is Jan Laan, tel. 038 - 425 44 00 E-mail


Inschrijven

ilt u lid worden van onze parochie download dan hier het inschrijfformulier en stuur het geprinte en ingevulde formulier naar:Rectoraat St. Thomas van Aquino
t.a.v. Ledenadministratie
Assendorperstraat 29 8012 DE Zwolle

Vertrouwenspersonen

en veilige omgeving
Binnen het Dominicanenklooster in Zwolle en de geloofsgemeenschap van het Rectoraat vinden we de manier van omgaan met elkaar belangrijk. Iedereen moet zich hier prettig en veilig kunnen voelen. Dit kan alleen als je elkaar in zijn of haar waarde laat en elkaar met respect behandelt.
Dit betekent dat binnen klooster en kerk geen enkele vorm van ongewenst en/of intimiderend gedrag, zoals pesten, agressie, seksuele intimidatie, discriminatie of het aanzetten hiertoe, wordt getolereerd.
De Dominicaanse gemeenschap Zwolle vraagt van alle betrokkenen, beroepskrachten en vrijwilligers, parochianen en/of andere bezoekers, dat zij meewerken aan het naleven van goede omgangsvormen met elkaar.
Door de stuurgroep en het stichtingsbestuur zijn vertrouwenspersonen aangesteld bij wie de vrijwilliger terecht kan met zijn melding over aantasting van zijn of haar persoonlijke integriteit.

Vertrouwenspersonen
De vertrouwenspersoon binnen Klooster en Rectoraat is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die opmerkingen of vragen heeft over gedrag dat als ongewenst wordt ervaren. De vertrouwenspersoon biedt een onafhankelijk luisterend oor en is behulpzaam bij het zoeken naar een goede voortgang. De informatie wordt strikt vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld, en alle stappen worden in nauw overleg met u gezet.
De vertrouwenspersoon is aanspreekbaar voor allen die op één of andere manier betrokken zijn bij Klooster en Rectoraat.

Wie zijn de vertrouwenspersonen en hoe kun je ze bereiken?
Herman Scholten, .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken) tel. 06-253479710
Yvonne Riemeijer, .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken) tel. 06-42968018
Kees Nypels, .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken) tel. 06-12167753image image image

wat is er te doen deze maand?
‹‹ feb apr ››
Z M D W D V Z
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31