Werkgroepen Liturgie

DOMINICANEN DOET | PRESENTEERBLAD KIND | JEUGD | JONGEREN | WERKGROEPEN DIACONIE | WERKGROEPEN LITURGIE | WERKGROEPEN PAROCHIEOPBOUW

MARIA IN BEELD

De werkgroep Maria in beeld heeft als doel om Maria meer in beeld te brengen. Dit doet zij onder meer door het organiseren van de rozenkransmeditatie, vier keer per jaar. Daarnaast wordt er een leuke activiteit georganiseerd rondom Maria Lichtmis in februari en Maria Tenhemelopneming in augustus.

JONG & OUD

Gezinsvieringen zijn leuke themavieringen met mooie verhalen, waarin veel is te zien en te beleven. Deze vieringen worden twee keer per jaar gehouden, met Kerst en Pasen, voor iedereen vanaf een jaar of 6 en ouder. Tijdens deze vieringen is er geen Kindernevendienst, omdat deze vieringen specifiek op deze groep kinderen gericht is. Ook op Paaszondag en Kerstochtend is er geen Kindernevendienst.

Daarnaast is er 2x per jaar een laagdrempelige gezinsactiviteit op zondagmiddag: KLIEDERKLOOSTER >>>

LECTOREN

De lectoren lezen in de zondagse viering voor uit de bijbel. Twee keer per jaar worden ze hiervoor getraind.

COMMUNIEUITREIKERS

Elke viering reiken de communieuitreikers de communie uit. Dit doen ze samen met de voorganger en de acolieten.

ACOLIETEN/MISDIENAARS

De acoliet heeft een bijzondere en leuke taak. Je helpt de voorganger bij de viering. Je draagt een wit gewaad met een koord om je middel. Aan het begin van de viering help je met het binnendragen van de grote kaarsen. Tijdens de viering zit je naast de voorganger en de lector voorin de kerk. Je brengt de wijn en het brood naar het altaar. Je helpt met het uitdelen van de Beker aan de kerkgangers. Na het uitdelen van Brood en Beker breng je deze weer terug naar het tabernakel. Aan het eind van de viering loop je tijdens het slotlied, met de kaarsen, samen met de voorganger en de lector weer de kerk weer uit. Je kunt acoliet worden als je de Eerste Communie hebt gedaan en oud genoeg bent om deze rol tijdens de dienst op je te nemen.

COLLECTANTEN

De collectanten zijn gastheer en collectant. Aan het begin van de viering reiken ze het liturgieboekje uit en heten ze iedereen welkom. Tijdens de vieringen houden ze de collecte en ze zijn ook aanspreekpunt voor de Bedrijfshulpverlening.

KOSTERS

Deze werkgroep bestaat uit een aantal kosters die bij toerbeurt koster zijn bij de vieringen. De koster ondersteunt de liturgie op zaterdag en zondag, bij huwelijken en doopvieringen.

Comments are closed.