Kind | jeugd | jongeren

DOMINICANEN DOET | PRESENTEERBLAD KIND | JEUGD | JONGEREN | WERKGROEPEN DIACONIE | WERKGROEPEN LITURGIE | WERKGROEPEN PAROCHIEOPBOUW

CRECHE (0 – 5 jaar)

De crèche is bedoeld voor kinderen van 0 tot 5 jaar. De crèche heeft een duidelijke oppasfunctie en geeft ouders van jonge kinderen de gelegenheid om naar de viering te gaan. U kunt uw kind(-eren) brengen tussen 9.45 en 10.00 uur en na de dienst kunt u ze weer ophalen. De crèche wordt iedere zondag in de Aula gehouden. Er zijn diverse spelmaterialen aanwezig, zoals auto’s, poppen, fietsjes, ballen e.d. Daarnaast hebben we ook veel knutselmaterialen. Er kan een gezellig muziekje aan op de achtergrond en soms lezen we een verhaaltje voor. Rond half elf krijgen de kinderen een (tuit)bekertje met ranja. Voor de allerkleinsten beschikken we ook over een box. Bij de crèche zijn altijd minimaal twee volwassen vrijwilligers aanwezig (en eventueel ook een tiener als junior begeleider), die ervoor zorgen, dat uw kind zich prettig bij ons voelt en er een veilige omgeving wordt gecreëerd. Zo kunt u gerust de viering in de kerk bijwonen.

KINDERNEVENDIENST-B (5 – 8 jaar)

Elke zondag is er een kindernevendienst voor twee leeftijdsgroepen. De Kindernevendienst B is voor kinderen van 5 tot 8 jaar (groep 2 tot met groep 4 van de basisschool). De kinderen beginnen eerst in de kerk, maar gaan al snel naar hun eigen viering in een van de zalen van het klooster. De kinderen blijven hier tot het einde van de viering, dan halen de ouders de kinderen weer op. Elke zondag nemen twee volwassen begeleiders (en eventueel een jongere als junior) de kinderen mee in een zoektocht van “gelovend” onderweg zijn. Hierbij staat meestal een verhaal centraal, natuurlijk een verhaal uit de belevingswereld van de kinderen. We praten hierover met de kinderen en ook wordt er elke keer rondom het gekozen thema geknutseld.  We krijgen hierbij veel terug van de kinderen. Mooie, bijzondere, enthousiaste verhalen en reacties. En zo zijn de bijeenkomsten iedere keer anders, verrassend en inspirerend.

KINDERNEVENDIENST-C (8 – 12 jaar)

Elke zondag wordt ook voor de kinderen van 8 tot 12 jaar een bijeenkomst georganiseerd. De kinderen starten in de kerk, waarna ze vrij snel naar een andere ruimte gaan voor hun eigen viering. Als de kinderen en begeleiders daar arriveren, nemen zij plaats in een kring. Het kaarsje uit de kerk wordt in het midden geplaatst. Er wordt een voorstelrondje gedaan en dan mag iedereen een eigen lichtje aansteken en daarbij een intentie of een wens uitspreken. Dit vaste ritueel wordt afgesloten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader.

Hierna wordt een verhaal verteld, voorgelezen of nagespeeld. Maar ook kunnen de begeleiders de kinderen het verhaal zelf laten invullen. Na dit verhaal maken we een tekening, gaan we knutselen of bibliodrama doen, samen mediteren in de tuin of filosoferen over het onderwerp. Het is dus elke keer een andere invulling, die aan de viering wordt gegeven.

De kinderen van de KND-C komen weer terug in de kerk vóór de communie. De kinderen gaan ter communie en gaan daarna weer bij hun ouders zitten.

BACKSTAGE

Elke derde zondag van de maand is er jeugdkerk op zondagmorgen voor jongeren vanaf 12 jaar, begeleid door volwassenen. Soms is er een goed gesprek, wordt er een filmpje gekeken of een leuke activiteit gedaan.
Aanvang: 10:00 uur. We gaan vanuit de viering in de kerk naar ’t Wasdom.

VOOR DATA ZIE PROGRAMMA >>>

ACOLIET/MISDIENAAR

De acoliet heeft een bijzondere en leuke taak. Je helpt de voorganger bij de viering. Je draagt een wit gewaad met een koord om je middel. Aan het begin van de viering help je met het binnendragen van de grote kaarsen. Tijdens de viering zit je naast de voorganger en de lector voorin de kerk. Je brengt de wijn en het brood naar het altaar. Je helpt met het uitdelen van de Beker aan de kerkgangers. Na het uitdelen van Brood en Beker breng je deze weer terug naar het tabernakel. Aan het eind van de viering loop je tijdens het slotlied, met de kaarsen, samen met de voorganger en de lector weer de kerk weer uit. Je kunt acoliet worden als je de Eerste Communie hebt gedaan en oud genoeg bent om deze rol tijdens de dienst op je te nemen.

Je begint tijdens de viering op zaterdagavond. Dan is de kerk niet zo vol als op zondag en kun je rustig wennen. Als je weet hoe het allemaal in zijn werk gaat, dan kun je ook tijdens de zondagsdiensten meedoen. Als je mee gaat doen, dan word je ingeroosterd (we houden natuurlijk ook rekening met jouw agenda) op de zaterdagavond of zondagmorgen.

GEZINSVIERING

Gezinsvieringen zijn leuke themavieringen met mooie verhalen, waarin veel is te zien en te beleven. Deze vieringen worden twee keer per jaar gehouden, met Kerst en Pasen, voor iedereen vanaf een jaar of 6 en ouder. Tijdens deze vieringen is er geen Kindernevendienst, omdat deze vieringen specifiek op deze groep kinderen gericht is. Ook op Paaszondag en Kerstochtend is er geen Kindernevendienst.

KLOOSTERBENDE (12 – 15 jaar )

De Kloosterbende is een hartstikke gezellige groep jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 16 jaar, die één keer in de maand (op de eerste vrijdagavond) bij elkaar komt in de ruimte “Octopus” in de catacomben van het klooster. Op vrijdag, van 19:00 – 20:30 uur.

VOOR DATA ZIE PROGRAMMA >>>

CHILL IN

Ontmoetingsgroep op vrijdagavond voor jongeren (vanaf 4e klas middelbare school) met een mix van gezelligheid en verdieping. Er wordt heerlijk gechilld maar we praten ook over onderwerpen die door de jongeren zelf worden aangedragen. Op vrijdag, van 19:00 – 21:30 uur.

VOOR DATA ZIE PROGRAMMA >>>

JONGERENGROEP 18 +

Dit is een groep van jonge mensen van 18 jaar en ouder uit de Dominicanenkerk en de Oosterkerk die bij elkaar komen om ervaringen uit te wisselen over thema’s die hen bezig houden. Vaak gebeurt dit aan de hand van het lezen van een bijbelverhaal, maar ook andere vormen zijn mogelijk. Een keer per maand op dinsdag, van 20:00 – 22:00 uur.

Comments are closed.