Dienen

BEZOEKWERK
Deze werkgroep bestaat uit mensen die op bezoek gaan bij zieken en nabestaanden binnen de parochie. Lees meer

KOFFIEDRINKEN
Iedere eerste zondag van de maand is er na de dienst van 10.00 uur gelegenheid tot koffiedrinken in de refter van het klooster. Lees meer

60+ GROEP
Een ontmoetingsgroep van mensen boven de zestig die maandelijks bijeenkomen rond een thema. Lees meer

CARITAS / PCI
Caritas betekent liefdevolle zorg.
De Parochiele Caritas Instelling (PCI) wil vanuit een christelijke overtuiging dienstbaar zijn aan mensen met een laag inkomen die in financiële problemen zijn gekomen en tijdelijk hulp nodig hebben.
Lees meer

WVG Werkgroep Vrede en Gerechtigheid
Deze werkgroep verdiept zich in de problematiek van onder meer de ontwikkelingslanden en ontplooit verschillende activiteiten om deze problemen duidelijk onder de aandacht van de geloofsgemeenschap te brengen. Lees meer

PROJECTGROEP MAATJESWERK DOMINICANENKERK
De projectgroep Maatjeswerk streeft naar
- een vruchtbare verbinding tussen de parochianen onderling;
- en tussen parochianen en de parochie.
Lees meer

SLAG, Samen Leven Anders Geloven
Waar staat SLAG voor?
SLAG is een gezamenlijk project van de Nederlandse Israëlitische Gemeente, de Protestantse Kerken Zwolle (PKN), de Rooms Katholieke kerk en de Islamitische Stichting.
Lees meer

WWL, Werkgroep Welzijn & levensbeschouwing
De WWL streeft naar een samenleving waarin respect voor een ieder individu centraal staat. Lees meer

Adoptiewerkgroep, onderdeel van de WWL
ZIT JE KNEL? STA OP EN VERTEL!
Ben jij verstrikt geraakt in de regelgeving van de overheid? Zorgt beleid ervoor dat jij niet aan de maatschappij kan deelnemen? Vind je het moeilijk je situatie van armoede en isolement te verbreken?
Lees meer

DIACONAAL PLATFORM ZWOLLE (DPZ)
In het DPZ zitten vertegenwoordigers van bijna alle diaconieën van de Zwolse kerken. Lees meer


Kroonjaren
Parochianen die de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt krijgen een felicitatiekaart namens het rectoraat. Tot 85 jaar krijgen ze ieder kroonjaar (65,70, 75, 80, 85) een kaart en vanaf 85 jaar ieder jaar.

Werkgroep Groene Kerk van de Dominicanenkerk/klooster Zwolle
De Werkgroep van nu vijf leden komt sinds een jaar bij elkaar om na te denken over de manier waarop wij in de kerk en het klooster omgaan met aspecten van het milieu en fair trade. Het doel is om de kerkleden en de diverse werkgroepen in kerk en klooster bij het milieu en fair trade te betrekken. Dat willen wij doen door hun te vragen na te denken over de manier(en) waarop zij een bijdrage aan een groenere kerk kunnen leveren.

Maandelijks plaatsen wij een stukje in het Presenteerblad over milieu/fair trade-zaken en -ontwikkelingen die op dat ogenblik spelen. Het vignet van de groene kerk staat erbij.

Daarnaast krijgen we binnenkort een vignet Groene Kerk op de deur van de kerk. Zo'n vignet wordt toegekend als je belooft jaarlijks een stapje/activiteit ter verbetering van het milieu en fair trade te doen. We kunnen op allerlei manieren een bijdrage leveren door antwoord te geven op de vraag: Hoe groen/zuinig/duurzaam is de kerk en het klooster m.b.t. verwarming en stroom, papiergebruik, afvalverwerking, beplanting? Welke stapjes kunnen wij nog maken?

Wij gaan in ons werk uit van de gedachten die paus Franciscus verwoord heeft in zijn encycliek "Laudato Sí". De Groene Kerkenbeweging (http://www.groenekerken.nl ) geeft ons ook veel praktische tips én inspiratie.

Contactadres Werkgroep Groene Kerk: .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)
wat is er te doen deze maand?
‹‹ feb apr ››
Z M D W D V Z
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31