Bezichtiging & bezinning

KERK | VIERINGEN  |  LEVENSMOMENTEN  |  LID WORDEN?  |  BEZICHTIGING & BEZINNING  |  PASTORAAL TEAM DOMINICANEN DOET

De Dominicanenkerk is van oorsprong een kloosterkerk en sinds 1965 ook een Rectoraatskerk (parochie). We zijn een katholieke geloofsgemeenschap waar iedereen welkom is en die open wil staan voor ontwikkelingen in kerk en samenleving.

Kerk en klooster zijn plekken waar mensen van vandaag samenkomen om te vieren, te studeren en zich te bezinnen. Dit is in lijn met de traditie van de Dominicanenorde die een eigen positie heeft binnen de wereldwijde katholieke Kerk. Bijbelse verhalen trachten we telkens weer te vertalen naar het hier en nu. Dit betekent een voortdurend zoeken naar de juiste balans tussen persoonlijke en gemeenschappelijke geloofsbeleving en tussen reflectie, studie en handelen in de maatschappij. Voor velen uit Zwolle en de wijde omtrek is deze benadering de reden om voor deze gemeenschap te kiezen.

OPENSTELLING

U kunt in de kerk terecht voor: een stiltemoment, het opsteken van een kaarsje, een gesprek, informatie over de vele activiteiten in kerk en klooster, vragen over het monument, kerkelijke vieringen en kloosterleven, en voor het kopen van religieuze artikelen zoals rozenkransen, iconen, kruisjes, ansichtkaarten, enzovoort.

De Dominicanenkerk is OPEN op
DINSDAG t/m ZATERDAG: 13.30 – 16.30 UUR

RONDLEIDINGEN

Wat is er afgebeeld op de prachtig gekleurde  ramen? En wat betekenen die figuren op de vloer in het koorgedeelte? Tijdens een rondleiding vertellen we daar graag over. Ook het klooster komt hierbij aan bod. Wat was de functie van dit gebouw, en wat doen we er nu?

Dit dominicaanse klooster is geen museum. Het is een bewoond huis. Daarnaast zijn er vele activiteiten, zoals lezingen, cursussen, open dagen. En waarom komen elk weekend 350 mensen naar de vieringen? Wat vinden ze daar? Tijdens de rondleiding vertellen we hier ook over.

Iedere eerste zaterdag van de maand een rondleiding

Iedere eerste zaterdag van de maand, met uitzondering van januari en juli, is er een rondleiding in de kerk en de kloostergang. De kerk is open vanaf 13.00 uur. Vanaf 13.30 uur worden op het Adema-orgel bewerkingen uitgevoerd van verschillende componisten.

  • Aanvang rondleiding: 14.00 uur in de kerk, ingang Assendorperstraat 27
  • Duur: ± 1,5 uur
  • Opgave niet nodig
  • Kosten € 3,– pp, kinderen gratis.

Groepen

Rondleidingen voor groepen kunnen ook op andere tijden en dagen plaatsvinden. Neemt u hiervoor contact met ons op.
Rondleidingen@kloosterzwolle.nl | 038-4254400

INRICHTING

De eerste steen voor dit gebouw werd gelegd op 3 mei 1900. De architect was J. Kayser (1879-1963). Op 19 augustus 1902 heeft Mgr. Van de Wetering, aartsbisschop van Utrecht, de kerk geconsacreerd. Het geheel is gebouwd in neogotische stijl. De verticale lijnen van deze neogotische kerk richten onze blik omhoog. Daarboven valt het licht door de prachtige gekleurde ramen. De kerk is tussen 1982 en 1994 gerestaureerd.

De kerk omvat twee gedeelten. Het koorgedeelte (D) is vanouds bestemd voor de leefgemeenschap in en rond het klooster. Het middenschip met de twee zijschepen (A) is bestemd voor de geloofsgemeenschap.

Stiltecentrum (B)

Bij de hoofdingang is het Stiltecentrum voor een moment van rust en bezinning, in het bijzonder om de overledenen te gedenken.

Kapel Moeder van Smarten (C)

Het beeld (een piëta) stelt de Moeder Gods voor met haar gestorven zoon op haar schoot. In de ramen zijn de zeven smarten van Maria afgebeeld (1906).

Plattegrond Dominicanenkerk Zwolle

Kerkramen

In het koorgedeelte achter het orgel zijn de vijf “Rozenkransramen” (1915). Elk raam beeldt drie overwegingen (‘geheimen’) van het rozenkransgebed uit. De onderste voorstellingen in de ramen stellen horizontaal samen de blijde geheimen voor. De middelste horizontale rij vormen de droevige geheimen. En de bovenste horizontale rij vormen de glorievolle geheimen. Lees meer over de Rozenkrans >>>
Het raam bij het Jozefaltaar verbeeldt de Heilige Familie (Jezus, zijn moeder Maria en vader Jozef). De overige ramen zijn ontworpen door pater R. van Bergen (1883-1978). In 1926 is in het zuidelijke transept het Dominicus-raam geplaatst. In 1929 kwam boven de tribune het Christus-Koningraam en 10 jaar later het Thomasraam in het noordelijk transept. In de dertiger jaren zijn de ramen boven de biechtstoelen geplaatst, die boete en vergeving als thema hebben.

Altaren

Het Sacramentsaltaar met tabernakel waar de geconsacreerde hosties bewaard worden is gebouwd naar voorbeeld van de Sacramentstoren van Gabriel van der Bruyne in de Sint Jacobskerk te Leuven (16e eeuw). Het Petrus van Verona-altaar toont scènes uit het leven van deze Dominicaanse heilige, vereerd als genezingsheilige; hij deed in de Middeleeuwen veel voor de zieken. Het Jozefaltaar met schildering stelt St. Jozef als beschermer van de aarde voor. Zwollenaren hebben hiervoor geposeerd.

Koorgedeelte (D)

In mei 2009 werd het liturgisch centrum vernieuwd. Er kwam een nieuw houten tafelaltaar, een lezenaar en aan de zijkanten een afzetting voor de veiligheid. Het koorgedeelte heeft sinds 1915 een mozaïekvloer met daarin verwerkt: zon en maan, de sterrenbeelden, de vier elementen water, lucht, vuur en aarde, het paradijs met de slang. Het verbeeldt de hele schepping die samen met de mensen in de koorbanken en de vogels daarboven God lof toezingt.

Triomf van Sint Thomas van Aquino (F)

De dominicaanse heilige Thomas (1225-1274) was één van de belangrijkste denkers van de Middeleeuwen. Zijn filosofische en theologische geschriften hebben groot gezag. Als docent verwierf Thomas grote faam. Zijn omvangrijke hoofdwerk Summa theologiae is een totaaloverzicht van de katholieke leer. Die leer legde hij uit met behulp van de Kerkvaders en van filosofen als Plato en Aristoteles. Tegen de muur van het noordelijke transept hangt het grote schilderstuk de “Triomf van Sint Thomas van Aquino”.

Het orgel (G)

Het orgel heeft een ontwikkeling doorgemaakt van eenvoudig harmonium naar een pijporgel met 2371 pijpen. De grootste is 5.80 m en de kleinste is 13 mm. Vanwege de prachtige akoestiek vinden er in de kerk regelmatig concerten en cd-opnamen plaats.

 

 

 

Comments are closed.