KERK

KERK | VIERINGEN  |  LEVENSMOMENTEN  |  LID WORDEN? BEZICHTIGING & BEZINNING  |  PASTORAAL TEAM DOMINICANEN DOET

VIEREN, STUDEREN & BEZINNEN

De Dominicanenkerk is van oorsprong een kloosterkerk en sinds 1965 ook een Rectoraatskerk (parochie). We zijn een katholieke geloofsgemeenschap waar iedereen welkom is en die open wil staan voor ontwikkelingen in kerk en samenleving.

Kerk en klooster zijn plekken waar mensen van vandaag samenkomen om te vieren, te studeren en zich te bezinnen. Dit is in lijn met de traditie van de Dominicanenorde die een eigen positie heeft binnen de wereldwijde katholieke Kerk. Bijbelse verhalen trachten we telkens weer te vertalen naar het hier en nu. Dit betekent een voortdurend zoeken naar de juiste balans tussen persoonlijke en gemeenschappelijke geloofsbeleving en tussen reflectie, studie en handelen in de maatschappij. Voor velen uit Zwolle en de wijde omtrek is deze benadering de reden om voor deze gemeenschap te kiezen.

VERHALEN

Verhalen van mensen die zich thuis voelen bij de dominicanen Zwolle

EDWARD SPIEGEL is bezoeker van het Dominicanenklooster en heeft een eigen accountantskantoor.

Op een warme zomeravond vroeg mijn partner of ik meewilde naar een cursus ‘Zoeken naar waarheid’ in het Dominicanenklooster. Eigenlijk zou ik op pad met de racefiets. We kenden elkaar nog niet zo lang, dus besloot ik toch om mee te gaan. Wij zaten bij die cursus in het klooster met zicht op de sportschool aan de overkant van de Asendorperstraat waar mensen fanatiek op apparaten aan het trainen waren. Ik besefte dat het klooster ons geestelijk in beweging bracht met een soort mindfitness.

Het klooster is voor mij een plek geworden waar je met elkaar het goede probeert te doen. Wat ik in de kerk hoor, betrek ik op mijn eigen leven, thuis en op het werk. Ik ben lang niet met religie bezig geweest, maar het kwam weer terug. Mensen van mijn generatie zijn aan het pionieren om aan de levenswijsheid van geloof nieuwe betekenis te geven. Kom gerust eens langs in het klooster.

LEES HIER HET HELE VERHAAL VAN EDWARD >>>

Comments are closed.