Kloosterhof

DOMINICANEN | KLOOSTERHOF  |  GESCHIEDENIS DOMINICANEN ZWOLLE | MEELEEF OCHTEND | GEBEDSMOMENTEN |  LEKENGEMEENSCHAP | DOMINICANEN ORDE

De Kloosterhof bestaat uit de leden van de communiteit van de broeders, andere bewoners van het klooster en een aantal betrokkenen die in de buurt wonen. Samen dragen wij zorg voor de toekomst van het klooster als een bewoond huis waar religieus leven vormt krijgt. De leden van de Kloosterhof gaan als gemeenschap een gezamenlijke religieuze weg. Daarin delen wij in de dominicaanse zending.

Waar wij voor staan begint niet bij onszelf. Wij worden gedragen door wat wij zelf uitdragen. Dat heeft alles te maken met het besef dat wij gezonden worden om in het voetspoor van Jezus van Nazareth het goede nieuws van Gods liefde te verkondigen.

Dat doen we op heel verschillende manieren. Wat we delen is dat we in ons leven en werken heil, perspectief en oriëntatie van Godswege dichter bij mensen willen brengen, in ons leven van alledag, gevoed door de traditie van Schrift en geloof.

Kees Brakkee o.p.

Kees Brakkee o.p.

Dominicaan

(1927) is historicus en werd in 1948 dominicaan. In zijn werkzame leven gaf hij les en werkte hij mee aan cursussen voor geloofsonderricht. Kees vertelt tot op de dag van vandaag in woord en geschrift over het verleden van kerk en geloof. Alleen een ‘volstrekt eerlijke weergave van dat verleden houdt de wegen open naar hedendaags geloven’, vindt hij.

Jakob van der Beek

Jakob van der Beek

Lekendominicaan

(1952) is lekendominicaan, vader van twee zoons, grootvader van vier kleinkinderen en vriend van Annelies. Sinds een aantal jaren woont hij in het klooster, vanwege de gemeenschap en het gebed. Jakob is van de gastvrijheid en is betrokken bij tal van activiteiten in kerk en klooster. Daarnaast werkt hij als verpleegkundige in het Isala ziekenhuis.

Jozef Essing o.p.

Jozef Essing o.p.

Dominicaan

(1935) is dominicaan sinds 1954. Hij werkte vijftig jaar in prediking en pastorale toerusting en doet dat op aanvraag nog altijd met veel plezier. 'Voor mij is het steeds weer een spannende uitdaging om contact te leggen tussen de oude woorden uit de liturgie en de taal die uit het hart van de mensen nu gegrepen is.’

Wijbe Fransen o.p.

Wijbe Fransen o.p.

Dominicaan

(1938) werd geboren in Leeuwarden in een parochie van dominicanen. Hij trad in 1957 in en werd in 1964 priester gewijd. Tussen 1965 en 2009 woonde en werkte hij op de Antillen, waarvan 41 jaar op Aruba. Hij werkt mee aan het ontwikkelen van de studiebijbel in het Papiamento en is voorganger onder de Caribische Nederlanders in Groningen en Zwolle.

Anneke Grunder

Anneke Grunder

Lekendominicaan

(1952) is lekendominicaan en werkte tot juli 2016 met hart en ziel als pastor in de dominicanenkerk. Nu gaat ze nog af en toe voor en leidt ze graag cursussen op het gebied van exegese en geloofsvragen. Anneke is voorzitter van de Dominicaanse Lekengemeenschap Nederland (DLN) en woont vlakbij het klooster.

Marja Kruithof

Marja Kruithof

Lekendominicaan

(1951) is aspirant lekendominicaan. Ze werkte in de zorg en heeft in het dominicanenklooster haar plek gevonden. Marja werkt bij de kerkverhuur en schrijft artikelen voor het parochieblad.

Jan Laan o.p.

Jan Laan o.p.

Dominicaan

(1940) groeide op in Avenhorn, Noord-Holland. Hij trad in 1961 in en was lange tijd actief in Rotterdam. Daar was hij pastor in parochies en in het arbeidspastoraat, met aandacht voor de relatie tussen geloven en samenleven. In 2013 werd hij gekozen tot prior van het klooster in Zwolle, waar hij snel zijn plaats heeft gevonden.

Kees Nypels

Kees Nypels

Lekendominicaan

(1946) is lekendominicaan en werkte 35 jaar als docent. Hij deelt graag kennis en is onder meer actief als rondleider van groepen in klooster en kerk. Ook is Kees actief als vrijwilliger in de gevangenis en in de diaconie.

Louise Nijpels

Louise Nijpels

Lekendominicaan

(1948) is lekendominicaan. Tussen 1991 en 1997 werkte ze als bibliothecaresse in de kloosterbibliotheek. Momenteel is ze bezoekster bij de Zonnebloem en begeleidt ze samen met haar man Kees dialoogavonden van Marriage Encounter.

Herman Scholten o.p.

Herman Scholten o.p.

Dominicaan

(1942) volgde een technische opleiding en trad in 1961 in, als jongen van 17. Van zijn 27e tot zijn 37e werkte hij in een landbouwproject in Peru. Terug in Nederland begon hij een educatieve werkplaats voor kansarme jongeren en werd hij pleegouder. Sinds 2005 woont hij in het klooster in Zwolle. Naast zijn werk bij de technische dienst en de kleermakerij is hij vertrouwenspersoon voor alle mensen in kerk en klooster. Herman is subprior.

Wilma Schuring

Wilma Schuring

Lekendominicaan

(1968) is lekendominicaan, moeder van twee zonen en werkzaam in de hulpverlening. Ze leerde ruim 25 jaar geleden de dominicanen kennen. Het Dominicanenklooster Zwolle voelt voor haar nu als thuis.

Bram Visscher

Bram Visscher

(1992) woont in het klooster met zijn vrouw Justyna, met wie hij in de zomer van 2017 trouwde. Zij leerden elkaar kennen in Taizé en zijn betrokken bij de Kloosterhof. Bram studeert voor docent natuurkunde en geeft les. Hij wil graag nieuwe dingen leren over het universum en de mens, en zijn enthousiasme daarvoor delen.

Justyna Visscher-Jabłońska

Justyna Visscher-Jabłońska

(1990) woont in het klooster met haar man Bram. Ze komt uit Polen, waar ze sociologie studeerde. Ze is voor de liefde naar Nederland verhuisd. Justyna houdt ervan om het mysterie van God te ontdekken, met name in de natuur. Als ze thuiskomt van haar werk, is ze graag in de kloostertuin en de moestuin.

Dominicus Zorn o.p.

Dominicus Zorn o.p.

Dominicaan

(1937) deed in 1959 professie als dominicaan. Sinds 1960 woont hij in het klooster in Zwolle. Hij werkte onder meer als ziekenbroeder in het ziekenhuis en in het klooster en was werkzaam als ‘reftermeester’, inkoper voor de communiteit.

ACTIVITEITEN

De leden van de Kloosterhof willen het klooster bewoond houden, onder andere door een biddende gemeenschap te zijn in het dagelijkse ochtend- en avondgebed. Wie kan doet daaraan mee, gasten zijn er ook welkom.

Elke maand op vrijdag komen we samen voor een maaltijd, een vesperviering en een broederlijk en zusterlijk geloofsgesprek. Elke tweede maandag van de maand komen we samen om te bidden, te eten en te vergaderen.

We ontmoeten elkaar en andere werkers en vrijwilligers in het klooster bij de koffie en op andere momenten. We zijn actief als gastheer/gastvrouw in het klooster voor mensen van buiten. Zo organiseren we maandelijks meeleefochtenden voor mensen die een beeld willen krijgen van het dominicaanse kloosterleven.

Leden van de Kloosterhof dragen naar vermogen bij aan de activiteiten die in het klooster plaatsvinden, van cursuswerk en liturgie tot open dagen en verhuur van ruimten. Zo zijn we een verbindende factor tussen de verschillende geledingen.

 

JONG IN HET KLOOSTER

Bram en Justyna wonen als jong stel in het Dominicanenklooster in Zwolle. Waarom hebben zij de keuze gemaakt om tussen de broeders te leven? Bekijk de uitzending ‘Roderick zoekt licht’ >>>

 

Comments are closed.