Introductie

Predikbroeders:
dat is de naam die onze stichter Sint Dominicus ons meegaf,een naam die een opdracht inhoudt: het geloof uitdragen dat onszelf draagt.

In diverse werkzaamheden geven we dat vorm: in pastoraat of bij cursussen in groepsverband, als koster in de kerk of in huiselijke dienst, in en rond de huisbibliotheek.

image image image

imageimage

Bewoners

rofielen
Kees Brakkee (*1927 te Rotterdam)

image

Sinds september 1947 lid van de Orde. Priester gewijd in 1954. Studeerde geschiedenis aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Doceerde kerkgeschiedenis aan de eigen kloosterschool en geschiedenis aan een middelbare school en aan een M.O.-opleiding. Werkte mee aan een toerustingscursus. Woont sinds november1994 in Zwolle als lid van de broederscommuniteit.


René Dinklo (*24-6-1965, Sittard)

image

Sinds september 1994 lid van de Orde, in 2001 afgestudeerd aan de Radboud Universiteit in de theologie, exegese Nieuwe Testament. Sinds 2003 werkzaam in het rectoraat St. Thomas van Aquino. Van eind 2006 tot begin 2013 prior van de broedercommuniteit van Zwolle en vanaf 13 maart 2013 Provinciaal Overste van de Nederlandse Provincie van de Dominicanen.Jozef Essing (*1935 te Vierlingsbeek)

image

Is sinds september 1953 lid van de Orde. Priester gewijd in 1960, studeerde hij dogmatiek aan de Nijmeegse universiteit. Hij is een van de initiatiefnemers van het vormings- en toerustingswerk in en vanuit het Dominicanenklooster in Huissen. Hij woont sinds 1991 in Zwolle, als lid van de broederscommuniteit, gaat regelmatig voor in vieringen en werkt mee aan cursussen christelijke meditatie. Hij houdt van zoeken naar nieuwe woorden voor oude dominicaanse waarden, van zingen, trektochten per fiets en religieuze films.


Wijbe Fransen (*3-9-1938, Leeuwarden)

image

sinds sept.1957 lid van de Orde, in 1964 priester gewijd, van aug. ‘65 tot juni ’09 pastoraal werkzaam op de Ned. Antillen (41 jaar in Aruba), woont sinds juni ’09 in het klooster van Zwolle, werkzaam onder de Antillianen en betrokken bij de Studiebijbel in het Papiaments, lid van de wervingscommissie en van het stichtingsbestuur van genoemd klooster. Belangstelling voor tuinieren, Bijbel en de dialoog tussen Evangelie en de geseculariseerde wereld.

Jan Laan (* 05-02-1940 te Avenhorn)

image

Ik ben geboren te Avenhorn in 1940 als zoon van Piet Laan en Bets Ruiter, naast 7 andere broers en 2 zussen. Na mijn studie heb ik vooral geleefd en gewerkt als pastor van een parochie te Tiel en twee te Rotterdam samen met de dragers van die parochies, de vele bekwame vrijwilligers, vanaf 1968, het jaar dat ik tot priester gewijd werd. Een zestal jaren ben ik arbeidspastor geweest in Rotterdam en nu mag ik de taak van prior op me nemen vanaf 5 april 2013 hier in Zwolle.Herman Scholten (*26-04-1942 te Huissen)

image
Sinds sept. 1961 lid van de Orde, geprofest 17-09-1961. Van maart tot 1970 tot 1980 werkzaam in een landbouwproject in Peru. In Nederland oprichter Educatieve werkplaats, helpt in onderhoud en als reparateur van kloosters en huizen. Medewerker van de Jeugdzorg. Woont nu in het klooster van Zwolle.


Do Zorn (* te Zuilen op 24-8-1937)

>image

Sinds januari 1959 dominicaan. 1 Jaar broeder in Nijmegen; in 1960 naar Zwolle als hoofd van de Interne dienst en als ziekenbroeder.


Wat ons bezig houdt

en bewoond huis, ook in de toekomst. Door samen te leven willen we “waarheid” en “echtheid” op het spoor komen: wat ons, die onderling zo verschillen werkelijk aan elkaar bindt, wat de ware toedracht is van wat er gebeurt in kerk en samenleving, waar we eigenlijk de zin vandaan halen om met vertrouwen en toch niet wereldvreemd een nieuwe dag in te gaan.


image

Vormen van toebehoren

ij hebben ons aan de “predikorde”verbonden door de gelofte om “gehoor te geven” in onderling beraad, geld en goed te delen, ongehuwd te leven in communiteitsverband. Daarbij sluiten we niet uit, dat er in de toekomst zich nog anderen op nieuwe wijzen verbinden.
image image image

wat is er te doen deze maand?
‹‹ feb apr ››
Z M D W D V Z
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31