Dominicanenorde

DOMINICANEN | KLOOSTERHOF  |  GESCHIEDENIS DOMINICANEN ZWOLLE | MEELEEF OCHTEND | GEBEDSMOMENTEN |  LEKENGEMEENSCHAP | DOMINICANEN ORDE

DE DOMINICANEN ORDE IN NEDERLAND

De Orde der Predikers, beter bekend als de dominicanen, ontstond in Zuid-Frankrijk aan het begin van de dertiende eeuw. Een Spaanse priester, Domingo van Caleruega, was ergens rond 1204 met zijn bisschop op doorreis door het gebied. Ze schrokken van de grote sympathie van de bevolking voor de katharen en wilden er gaan werken.

De katharen geloofden dat de wereld verdeeld is in een materieel en een geestelijk deel. Het geestelijke is goed, al het stoffelijke slecht. Dat was radicaal anders dan de boodschap van de Kerk, die leert dat God zelf mens is geworden in Jezus Christus, en dat gelovigen samen lichaam van Christus zijn. Maar de katharen kregen veel aanhang omdat ze eerlijk en sober leefden. Ze deden wat ze geloofden en dat gold niet voor kerkleiders, die zich vaak lieten leiden door persoonlijk gewin, macht en luxe. Bovendien waren ze vaak slecht onderlegd.

Gat in de markt

Dominicus begreep dat en begon in alle eenvoud en soberheid te verkondigen. In 1216 kreeg hij pauselijke toestemming voor zijn Orde der Predikers. Zuid-Frankrijk werd geteisterd door bloedige kruistochten tegen de katharen en de aanhang van Dominicus bleef klein. Hij had een klein vrouwenklooster gesticht in Prouille en een broederschap in Toulouse. Dat veranderde toen hij al in 1217 zijn broeders uitstuurde naar de opkomende steden met universiteiten: Parijs en Bologna. Binnen enkele jaren groeide de Orde en kwamen er dominicanen in alle uithoeken van Europa. Grote geesten als Albertus Magnus en Thomas van Aquino voelden zich aangetrokken tot deze nieuwe vorm van religieus leven: niet biddend in afgelegen abdijen, maar studerend en predikend in de steden. Voor het einde van de eeuw had de Orde zo’n 30.000 leden aangetrokken.

Zwarte bladzijden

De dominicanen hebben sindsdien op alle continenten voet aan de grond gekregen. Door de ruime opdracht zijn er zusters en broeders actief in onderwijs, wetenschap, kunst, zorg, pastoraat, het recht en de politiek. De Orde heeft grootheden voortgebracht als Meister Eckhart, Catharina van Siena en in ons land Edward Schillebeeckx. Maar ze heeft ook een rol gespeeld in de verschillende vormen van inquisitie, zowel in de eenvoudige vormen ervan als in de misdadige Spaanse inquisitie in de 16e eeuw.

Aantallen en plaatsen

Er zijn wereldwijd zo’n 6.000 broeders, 25.000 zusters en 100.0000 leken. In Nederland is de Orde in alle eeuwen aanwezig geweest, variërend van een enkele rondreizende broeder tot de grote kloosters met zo’n 600 broeders in de laatste jaren van het Rijke Roomse Leven, begin jaren 1960.

Tegenwoordig zijn er in Nederland zo’n 55 broeders dominicanen. Ze wonen in Zwolle, Huissen, Rotterdam, Berg en Dal en op verschillende andere plaatsen. Sinds 2013 is er een voorzichtige opleving, momenteel zijn er zes jongere mannen in vorming. Ook zijn er zo’n 200 zusters van verschillende congregaties in onder meer Neerbosch (Nijmegen), Voorschoten en Thorn. Sinds 2013 wonen er Amerikaanse dominicanessen in Sittard. Daarnaast is er de Dominicaanse Lekengemeenschap met een kleine 60 leden.

De dominicanen stonden aan de wieg van veel scholen, kerken en maatschappelijke organisaties, zoals de omroep KRO. Momenteel zijn er diverse centra voor studie en bezinning in Zwolle, Huissen, Rotterdam en Amsterdam.

Zie ook: www.dominicanen.nl >>>

BEKIJK DE AFLEVERING ‘DE NIEUWE DOMINICANEN’ >>>

Comments are closed.