Dominicaanse lekengemeenschap

DOMINICANEN | KLOOSTERHOF  |  GESCHIEDENIS DOMINICANEN ZWOLLE | MEELEEF OCHTEND | GEBEDSMOMENTEN |  LEKENGEMEENSCHAP | DOMINICANEN ORDE

LEKENDOMINICANEN

Lekendominicanen maken voluit deel uit van de Orde van de Predikers. Ze leven echter niet in een klooster, maar ‘gewoon’ in de maatschappij. Daar geven ze hun religieuze inspiratie vorm in hun dagelijks leven en werken.

Leden van de Dominicaanse Lekengemeenschap Nederland (DLN) verbinden zich aan de Orde via een persoonlijke belofte of professie, volgens de ‘regel van de lekenbroederschappen van Sint Dominicus’. Die professie spreken ze uit na een jaar van oriëntatie en is eerst tijdelijk – voor drie jaar – en daarna voor altijd. Zo zijn er verschillende momenten om te besluiten of het echt iets voor je is.

De DLN is een zelfstandig verband binnen de dominicaanse beweging en is deel van het wereldwijde netwerk van zo’n 100.000 lekendominicanen.

Lekendominicanen geven op hun eigen manier en op hun eigen plek vorm aan de vier pijlers van de orde: bidden, studie, verkondiging en gemeenschapsleven. Dat laatste gebeurt door regionale en landelijke samenkomsten en door ontmoetingen met broeders en zusters.

Verkondigen of prediken gebeurt niet alleen vanaf de kansel, maar ook in dagelijks leven en werken als beroepskracht of vrijwilliger in bijvoorbeeld het onderwijs, de gezondheidszorg, de hulpverlening of de kerk.

Lekendominicanen werken ook samen met broeders, zusters en anderen in projecten van de Orde in Rotterdam, Huissen en Zwolle. In Utrecht is een gemeenschap van dominicaanse leken actief in de Dominicuskerk. Op dit moment (februari 2017) bestaat de DLN uit zesenvijftig leden en vier aspirant-leden.

MEER INFORMATIE

Bestel de DLN informatiemap via: secretariaat@lekendominicanen.nl
Of kijk op www.lekendominicanen.nl

Comments are closed.