Vrijwilligers

rijwillige medewerkers

In het klooster en in de kerk zijn vele vrijwilligers actief.
Hun inzet varieert van fulltime tot een middag in de twee weken en alles wat daar tussen zit.

Wat doen de vrijwilligers ? Er zijn diverse mogelijkheden.

Een overzicht van de vacatures voor vrijwilligerswerk vindt u hier.


O.a. het onderhoud van het gebouw en de tuin wordt (gedeeltelijk) door vrijwilligers uitgevoerd.
Daarnaast zijn er vrijwilligers actief als receptioniste, in de catering, vrijwilligers die als gastheer/vrouw aanwezig zijn in het Klooster bij diverse activiteiten, vrijwilligers die rondleidingen verzorgen, bestuurstaken verrichten of ondersteunen bij parochieactiviteiten.
Heb je ook zin om mee te doen?
Meld je via het klooster en vraag naar Gerard Driehuis of stuur een .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken). Voor parochieactiviteiten vraag naar Trieneke Wubs of stuur een .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken).
Voor een overzicht van de vrijwilligersvacatures in de parochie klik hier


image image image image

Vrijwilligersbeleid

e vrijwilliger werkt samen met andere medewerkers in hun specifieke taakgroep o.l.v. een teamleider. Stichting Dominicanenklooster heeft hiervoor een nota vrijwilligersbeleid opgesteld waarin beschreven staat wat we van elkaar kunnen verwachten. Ten behoeve van de vrijwilligers is een "Mozaïst" aangesteld.

De Mozaïst
Een Mozaïst is een mozaiekmaker die van vele losse gekleurde steentjes een fraai geheel maakt. (in het klooster zijn veel mozaïeken te zien) Onze Mozaïst - zelf ook onbetaalde medewerker - inventariseert, signaleert, neemt initiatieven t.b.v. onbetaalde medewerkers en treedt desgewenst op als 'praatpaal'.

image image image imageVertrouwenspersonen

en veilige omgeving
Binnen het Dominicanenklooster in Zwolle en de geloofsgemeenschap van het Rectoraat vinden we de manier van omgaan met elkaar belangrijk. Iedereen moet zich hier prettig en veilig kunnen voelen. Dit kan alleen als je elkaar in zijn of haar waarde laat en elkaar met respect behandelt.
Dit betekent dat binnen klooster en kerk geen enkele vorm van ongewenst en/of intimiderend gedrag, zoals pesten, agressie, seksuele intimidatie, discriminatie of het aanzetten hiertoe, wordt getolereerd.
De Dominicaanse gemeenschap Zwolle vraagt van alle betrokkenen, beroepskrachten en vrijwilligers, parochianen en/of andere bezoekers, dat zij meewerken aan het naleven van goede omgangsvormen met elkaar.
Door de stuurgroep en het stichtingsbestuur zijn vertrouwenspersonen aangesteld bij wie de vrijwilliger terecht kan met zijn melding over aantasting van zijn of haar persoonlijke integriteit.

Vertrouwenspersonen
De vertrouwenspersoon binnen Klooster en Rectoraat is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die opmerkingen of vragen heeft over gedrag dat als ongewenst wordt ervaren. De vertrouwenspersoon biedt een onafhankelijk luisterend oor en is behulpzaam bij het zoeken naar een goede voortgang. De informatie wordt strikt vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld, en alle stappen worden in nauw overleg met u gezet.
De vertrouwenspersoon is aanspreekbaar voor allen die op één of andere manier betrokken zijn bij Klooster en Rectoraat.

Wie zijn de vertrouwenspersonen en hoe kun je ze bereiken?

Herman Scholten, .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken) tel. 06-253479710
Yvonne Riemeijer, .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken) tel. 06-42968018
Kees Nypels, .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken) tel. 06-12167753

wat is er te doen deze maand?
‹‹ feb apr ››
Z M D W D V Z
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31