Geschiedenis

an de Assendorperstraat in Zwolle, naast het ziekenhuis de Weezenlanden, rijst in neogotische stijl het grote dominicanenklooster op.

Klooster
Het klooster is gebouwd in traditionele carrévorm dus met een open ruimte in het midden. Het maakt inzichtelijk wat religieus leven is: wonen, bidden, studeren en verkondigen rond een heilig midden. Het klooster – bedoeld als opleidingshuis - dateert van 1902 en is ontworpen door Kayser. Hier kregen de jonge studenten (fraters) in een periode van drie jaar een stevige filosofische ondergrond. In de hoogtijdagen hebben in het klooster tachtig dominicanen gewoond!


image

Kloosterkerk
Voor het klooster zag de toekomst er somber uit na het beëindigen van de eigen opleiding voor de fraters in 1966. De communiteit vergrijsde en er was geen duidelijke visie op de toekomst. Maar creativiteit en veerkracht zijn niet vreemd in dominicaans Zwolle.
In de loop der jaren had het klooster een band opgebouwd met een deel van katholiek Zwolle. Deze band werd in 1965 gehonoreerd met de omvorming van de kloosterkerk tot rectoraatskerk (een kloosterkerk met de rechten van een parochie). Financiële problemen konden worden opgelost door een deel van het klooster te verhuren aan de Rijksgebouwendienst, wat tot op heden nog het geval is en het kapittel van de Nederlandse dominicanen besloot in 1977 tot revitalisering van de Zwolse broedercommuniteit.
In 1993 is het beheer van het kloostergebouw en de projecten - met uitzondering van het rectoraat - overgedragen aan de Stichting Doorgang Dominicaanse Projecten Zwolle die begin 2008 door een statutenwijziging is omgedoopt in Stichting Dominicanenklooster Zwolle.

Rectoraatskerk

e ‘paterskerk’ van vroeger is in de loop der jaren vooral een zelfbewuste en kritische geloofsgemeenschap van bewogen mensen geworden. Meer dan driehonderd verschillende vrijwilligers maken in samenwerking met de pastores en de coördinator deze open katholieke geloofsgemeenschap tot een levendig geheel. Het is de meest bezochte katholieke kerklocatie van Zwolle.
De parochie wordt bestuurd door een stuurgroep, maar formeel juridisch is de broedercommuniteit kerkbestuur. Het rectoraat heeft er bewust voor gekozen om niet mee te gaan in de oprichting van één katholieke Zwolse parochie, maar te kiezen voor behoud van haar eigen identiteit en te investeren in samenwerking met het Thomashuis en ’t WasdoM.

image image image

Thomashuis

n 1979 werd het cursuswerk in het klooster ondergebracht bij ‘Leerwegen’. Er werd daarmee voortgebouwd op de traditie van de zogenaamde ‘aula-gesprekken’ van de communiteit met geïnteresseerde stad- en streekgenoten. Een team van beroepskrachten en deskundige vrijwilligers maakte zich voor het nieuwe project verantwoordelijk. ‘Leerwegen’ ontwikkelde zich verder tot wat nu het Thomashuis is, een Dominicaans centrum voor levensbeschouwelijke verkenningen. In tegenstelling tot het cursuswerk in Huissen bestaat er in Zwolle geen mogelijkheid voor cursuswerk in internaatsverband.

Kloosterhof

ot de kloosterhof behoren alle personen die in het klooster wonen en degenen die niet in het klooster wonen, maar zich verbonden voelen met de gemeenschap. Vanuit de kloosterhofgedachte is het klooster in 2004 opengesteld voor bewoning door twee dominicaanse leken die ieder een eigen appartement op de eerste verdieping hebben. De groep kloosterhofbewoners komt maandelijks bij elkaar om te bidden en al datgene te bepraten wat samenhangt met het gemeenschapsleven in het klooster.

Stichting Kloosterhof
De Stichting Kloosterhof is eigenaar van een woning die grenst aan het klooster, waar een dominicaanse leek woont en is huurder van een bovenwoning bij het klooster waar de ‘spotters’ gehuisvest zijn. Het ‘spotterproject’ is een project van ’t WasdoM. Het bestaat uit een groepje van vijf of zes jongeren uit diverse Europese landen die voor tien maanden hier zijn om diaconale taken te verrichten in het klooster en de stad Zwolle. Het is voor hen tevens een (religieus) vormingsjaar waarin ze leren om in een groep te leven.
image

Toekomst

m de krachten van de dominicaanse zending vanuit het klooster te bundelen heeft versterking van de onderlinge samenhang tussen Rectoraat, Thomashuis en ’t WasdoM prioriteit. Daarnaast wordt er hard over nagedacht hoe dit klooster ook voor langere tijd een bewoond huis kan blijven. De financiële basis van Stichting Dominicanenklooster Zwolle is verstevigd door uitgekiende verhuur van zalen op de begane grond aan derden.
Het Dominicanenklooster Zwolle is in al haar facetten kwetsbaar en vitaal tegelijk en dat maakt het wonen en werken hier spannend en betekenisvol.

wat is er te doen deze maand?
‹‹ feb apr ››
Z M D W D V Z
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31